กิจกรรมด้านความปลอดภัยsafetyday-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

การจัดกิจกรรม วันความปลอดภัย / สัปดาห์ความปลอดภัย
Safety Day / Safety Week

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

การจัดกิจกรรม วันความปลอดภัย/สัปดาห์ความปลอดภัย Safety Day/Weekเพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยและเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย และให้พนักงานมีส่วนร่วมงานความปลอดภัยฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการให้พนักงานทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจ ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และเป็นการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยขององค์กร โดยการสร้างองค์ความรู้และสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นนิสัยก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น เพื่อมุ่งสู่การจัดการการ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสู่ความเป็นเลิศ (ESH Excellence) ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก
ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

เพื่อสร้างความสามัคคี
ภายในองค์กร

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งสริมความปลอดภัย

บริการ inhouse public training

สนใจจัดกิจกรรม

Safety day หรือ Safety week

โทร 098-2819879 คุณผ้าแพร นันท์นภัส

บริการ inhouse public training

รายละเอียด การจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม SAFETY DAY เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยและเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย และให้พนักงานมีส่วนร่วมงานความปลอดภัยฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการให้พนักงานทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจ ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และเป็นการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยขององค์กร

01
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
กิจกรรมเกมส์ความปลอดภัย (อย่างน้อย 5 เกมส์)

• เกมส์ภาคสนาม
• เกมส์วิชาการ

กิจกรรมเกมส์ความปลอดภัย (อย่างน้อย 5 เกมส์)
 • • เกมส์ภาคสนาม
 • • เกมส์วิชาการ
02
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
กิจกรรมนันทนาการสำหรับส่วนกลาง บนเวที


กิจกรรมนันทนาการสำหรับส่วนกลาง บนเวที
03
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
การจัดนิทรรศการวันความปลอดภัย

• ซุ้มกิจกรรมด้านความปลอดภัย 1 ซุ้ม
• ซุ้มกิจกรรมด้าน 5ส. 1 ซุ้ม

การจัดนิทรรศการวันความปลอดภัย
 • • ซุ้มกิจกรรมด้านความปลอดภัย 1 ซุ้ม
 • • ซุ้มกิจกรรมด้าน 5ส. 1 ซุ้ม
04
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
พิธีเปิดงาน “วัน Safety Day”

พร้อมกำหนดการ คำกล่าวเปิดงาน คำกล่าวรายงาน พิธีเปิด

พิธีเปิดงาน “วัน Safety Day”
 • พร้อมกำหนดการ คำกล่าวเปิดงาน คำกล่าวรายงาน พิธีเปิด
05
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
บุคลากรเจ้าหน้าที่ (Staff)

• พิธีกรดำเนินงาน/กิจกรรม (MC/วิทยากร Talk show)
• เจ้าหน้าที่ประจำฐานเกมส์
• เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

บุคลากรเจ้าหน้าที่ (Staff)
 • • พิธีกรดำเนินงาน/กิจกรรม (MC/วิทยากร Talk show)
 • • เจ้าหน้าที่ประจำฐานเกมส์
 • • เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
06
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมวัน Safety Day

• ธง Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน
• ธงราว Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน
• ของรางวัลแจกให้ผู้ร่วมกิจกรรม 300 ชิ้น
    (ยังไม่นับรวมของรางวัลจาก ผู้ว่าจ้าง)
• สื่อนิทรรศการความปลอดภัย 10 เรื่อง (Rolled up)

อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมวัน Safety Day
 • • ธง Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน
 • • ธงราว Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน
 • • ของรางวัลแจกให้ผู้ร่วมกิจกรรม 300 ชิ้น
      (ยังไม่นับรวมของรางวัลจาก ผู้ว่าจ้าง)
 • • สื่อนิทรรศการความปลอดภัย 10 เรื่อง (Rolled up)

สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
มุ่งสู่การจัดการการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสู่ความเป็นเลิศ


การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
บริการ inhouse public training

สนใจจัดกิจกรรม

Safety day หรือ Safety week

โทร 098-2819879 คุณผ้าแพร นันท์นภัส

บริการ inhouse public training
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • มีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ทำตลอดเวลา สลับกับกิจกรรมบนเวที ที่ดำเนินกิจกรรมโดยพิธีกร (MC)
 • กิจกรรมพิธีเปิดงาน โดยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการถ่ายภาพร่วมกัน
 • มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ การเก็บสะสมแต้ม ผ่านระบบ QR code ที่สร้างขึ้นไว้ประจำ ฐานกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยต่างๆ
 • ประกวดการพูด Safety talk โดยพนักงานหรือผู้ร่วมงาน
 • กิจกรรมอื่นๆ ตามความประสงค์ของผู้จัด
special

พิเศษกว่าที่อื่น หากเลือกจัดกิจกรรม Safety day กับ เซฟตี้อินไทย
สิ่งที่คุณจะได้รับ

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

รายงานสรุปภาพกิจกรรมและการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานวัน Safety Day

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

ภาพประมวลผลกิจกรรม
วัน Safety Day

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

คลิปภาพบรรยากาศในงาน
และภาพความประทับใจ

Let's Play!

Flips 0ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย