กิจกรรมด้านความปลอดภัยsafetyday-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

การจัดกิจกรรม วันความปลอดภัย / สัปดาห์ความปลอดภัย
Safety Day / Safety Week

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

การจัดกิจกรรม วันความปลอดภัย/สัปดาห์ความปลอดภัย Safety Day/Weekเพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยและเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย และให้พนักงานมีส่วนร่วมงานความปลอดภัยฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการให้พนักงานทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจ ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และเป็นการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยขององค์กร โดยการสร้างองค์ความรู้และสร้างกระบวนการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นนิสัยก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น เพื่อมุ่งสู่การจัดการการ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสู่ความเป็นเลิศ (ESH Excellence) ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก
ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

เพื่อสร้างความสามัคคี
ภายในองค์กร

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่งสริมความปลอดภัย

บริการ inhouse public training

สนใจจัดกิจกรรม

Safety day หรือ Safety week

ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร : 064-6145565 (คุณหญิง)

บริการ inhouse public training

รายละเอียด การจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม SAFETY DAY เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยและเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย และให้พนักงานมีส่วนร่วมงานความปลอดภัยฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการให้พนักงานทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือร่วมใจ ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และเป็นการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยขององค์กร

01
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
กิจกรรมเกมส์ความปลอดภัย (อย่างน้อย 5 เกมส์)

• เกมส์ภาคสนาม
• เกมส์วิชาการ

กิจกรรมเกมส์ความปลอดภัย (อย่างน้อย 5 เกมส์)
 • • เกมส์ภาคสนาม
 • • เกมส์วิชาการ
02
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
กิจกรรมนันทนาการสำหรับส่วนกลาง บนเวที


กิจกรรมนันทนาการสำหรับส่วนกลาง บนเวที
03
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
การจัดนิทรรศการวันความปลอดภัย

• ซุ้มกิจกรรมด้านความปลอดภัย 1 ซุ้ม
• ซุ้มกิจกรรมด้าน 5ส. 1 ซุ้ม

การจัดนิทรรศการวันความปลอดภัย
 • • ซุ้มกิจกรรมด้านความปลอดภัย 1 ซุ้ม
 • • ซุ้มกิจกรรมด้าน 5ส. 1 ซุ้ม
04
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
พิธีเปิดงาน “วัน Safety Day”

พร้อมกำหนดการ คำกล่าวเปิดงาน คำกล่าวรายงาน พิธีเปิด

พิธีเปิดงาน “วัน Safety Day”
 • พร้อมกำหนดการ คำกล่าวเปิดงาน คำกล่าวรายงาน พิธีเปิด
05
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
บุคลากรเจ้าหน้าที่ (Staff)

• พิธีกรดำเนินงาน/กิจกรรม (MC/วิทยากร Talk show)
• เจ้าหน้าที่ประจำฐานเกมส์
• เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

บุคลากรเจ้าหน้าที่ (Staff)
 • • พิธีกรดำเนินงาน/กิจกรรม (MC/วิทยากร Talk show)
 • • เจ้าหน้าที่ประจำฐานเกมส์
 • • เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
06
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมวัน Safety Day

• ธง Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน
• ธงราว Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน
• ของรางวัลแจกให้ผู้ร่วมกิจกรรม 300 ชิ้น
    (ยังไม่นับรวมของรางวัลจาก ผู้ว่าจ้าง)
• สื่อนิทรรศการความปลอดภัย 10 เรื่อง (Rolled up)

อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมวัน Safety Day
 • • ธง Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน
 • • ธงราว Safety First ปลอดภัยไว้ก่อน
 • • ของรางวัลแจกให้ผู้ร่วมกิจกรรม 300 ชิ้น
      (ยังไม่นับรวมของรางวัลจาก ผู้ว่าจ้าง)
 • • สื่อนิทรรศการความปลอดภัย 10 เรื่อง (Rolled up)

สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
มุ่งสู่การจัดการการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสู่ความเป็นเลิศ


การจัดกิจกรรมความปลอดภัย
บริการ inhouse public training

สนใจจัดกิจกรรม

Safety day หรือ Safety week

ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร : 064-6145565 (คุณหญิง)

บริการ inhouse public training
การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • มีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ทำตลอดเวลา สลับกับกิจกรรมบนเวที ที่ดำเนินกิจกรรมโดยพิธีกร (MC)
 • กิจกรรมพิธีเปิดงาน โดยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการถ่ายภาพร่วมกัน
 • มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับผู้ร่วมงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ การเก็บสะสมแต้ม ผ่านระบบ QR code ที่สร้างขึ้นไว้ประจำ ฐานกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยต่างๆ
 • ประกวดการพูด Safety talk โดยพนักงานหรือผู้ร่วมงาน
 • กิจกรรมอื่นๆ ตามความประสงค์ของผู้จัด
special

พิเศษกว่าที่อื่น หากเลือกจัดกิจกรรม Safety day กับ เซฟตี้อินไทย
สิ่งที่คุณจะได้รับ

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

รายงานสรุปภาพกิจกรรมและการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานวัน Safety Day

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

ภาพประมวลผลกิจกรรม
วัน Safety Day

การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

คลิปภาพบรรยากาศในงาน
และภาพความประทับใจ

ตัวอย่างคลิปภาพบรรยากาศในงาน
และภาพความประทับใจ ที่ท่านจะได้รับ
งานสัปดาห์ความปลอดภัย กีฬาสี sportday
งานสัปดาห์ความปลอดภัย Safetyday

Let's Play!

Flips 0ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai