เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2564          คลิกที่นี่

VIRTUAL TRAINING


อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนหลักสูตรออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือได้ตามสะดวกด้วยระบบภาพและเสียงคมชัดสูง Full HD ผู้เรียนสามารถถาม-ตอบได้แบบ Real-Time เสมือนเรียนใน Class


หลักสูตรอบรมออนไลน์

ทำไมต้องอบรมกับเรา


วิทยากร

ทุกหลักสูตรอบรม เราเลือกวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ตารางอบรม

แผนการอบรมครอบคลุมตลอดทั้งปี
ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรม
ได้ตรงตามวันที่ท่านต้องการ

มีใบ certificate

เมื่อผ่านการทดสอบหลังจบหลักสูตรอบรม
ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร
เพื่อการันตีว่าท่านได้ผ่านการอบรมจริง

บริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

หมวด 4

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
อาชีวอนามัย (Safety)

หมวด 7

ด้านศูนย์ทดสอบ

หลักสูตรยอดนิยม


อบรม จป.หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

อ่านเพิ่มเติม

อบรม จป.บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

อ่านเพิ่มเติม

อบรม คปอ.

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม

อบรม จป.เทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

อ่านเพิ่มเติม

อบรม ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

อบรม การขับรถโฟล์คลิฟท์

การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

อ่านเพิ่มเติม

อบรม การทำงานบนที่สูง

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

อ่านเพิ่มเติม

อบรม เทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน

เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน

อ่านเพิ่มเติม

อบรม เครน ปั้นจั่น

เครน ปั้นจั่น

อ่านเพิ่มเติม

WELCOME TO SAFETYINTHAI


เกี่ยวกับบริษัทเรา


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก ชลบุรี ได้ดำเนินธุรกิจบริการจัดอบรมและสัมมนาโดยได้รับการรับรองระบบการบริหารด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 และได้ปรับเป็น ISO 9001 version 2015 จาก URS ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ปัจจุบันเราได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 13 ปี

สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัย

มาตรฐานระดับสากล


ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ
เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ ๐๑๑

รับรองจากกรมสวัสดิการ

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ - ๐๑๑

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบรับรองมาตรฐานระบบ

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารการรับรอง

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลูกค้าของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย