เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่
ความปลอดภัย  การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ด้านความปลอดภัย ชลบุรี 2566

18 มกราคม 2566
ระยอง
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การทำงานบนที่สูง จันทบุรี 2566

18 มกราคม 2566
ชลบุรี
การขับรถยก ตรวจสอบรถยก บำรุงรักษารถยก รถยก Forklift สระแก้ว 2566

14 มกราคม 2566
ชลบุรี
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การทำงานบนที่สูง ฉะเชิงเทรา 2566

14 มกราคม 2566
กรุงเทพมหานคร
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การทำงานบนที่สูง เชียงใหม่ 2566

13 มกราคม 2566
ชลบุรี
อบรม ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อม งานเชื่อม Work Safety of Welding ชลบุรี 2566

13 มกราคม 2566
ระยอง
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การทำงานบนที่สูง ชลบุรี 2566

12 มกราคม 2566
ชลบุรี
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การทำงานบนที่สูง ชลบุรี 2566

12 มกราคม 2566
กรุงเทพมหานคร