กฎที่ต้องปฏิบัติในการใช้นั่งร้าน- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

กฎที่ต้องปฏิบัติในการใช้นั่งร้านกฎที่ต้องปฏิบัติ
ในการใช้นั่งร้าน scaffoldingในพื้นที่ปฏิบัติงามที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ควรจัดทำอุปกรณ์ยึดโยง
เพื่อเกี่ยวคล้องเข็มขัดนิรภัย ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานได้และต้องจัดให้มีนั่งร้านที่ได้มาตรฐาน
ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 
 

นั่งร้านที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องได้รับการออกแบบ
โครงสร้างการรับน้ำหนัก โดยวิศวกรโยธาที่ได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ตามที่สภาวิศวกรกำหนด

 
 


พื้นที่ปฏิบัติงานของนั่งร้าน
ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม.

 
 
 
 

พื้นรองรับขาตั้งและข้อต่อของนั่งร้านต้องมีความแข็งแรงพอ
ที่จะรับน้ำหนักของนั่งร้านชนิดนั้นๆ ได้และอยู่ในสภาพที่ดี มีความมั่นคง
ไม่สั่นคลอนขณะปฏิบัติงานและควรผ่านการตรวจสอบ
จากวิศวกรที่มีความชำนาญอยู่เสมอ

 
 

ต้องตรวจสอบอุปกรณ์นั่งร้านทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน 
หากอุปกรณ์ชำรุด ห้ามนำมาใช้อย่างเด็ดขาด

 
 
 


พื้นทางเดินต้องวางและยึดอย่างมั่นคงกับโครงสร้างของนั่งร้าน
 


พื้นนั่งร้านต้องใช้ไม้เนื้อแข็งสภาพสมบูรณ์ ไม่ผุกร่อน
และไม่ควรใช้เหล็กที่มีน้ำหนักมากมาใช้เป็นพื้นนั่งร้าน
 
 

เสาค้ำยันนั่งร้านต้องตั้งให้ได้ฉากกับแนวระดับ
 
 

ชิ้นส่วนของนั่งร้านที่ยื่นจากตัวนั่งร้าน ต้องไม่เกิน 15-20 ซ.ม. 
 
 

 นั่งร้านที่สูงกว่า 2 เมตร ต้องมีราวกันตก
โดยมีความสูงจากพื้นนั่งร้านแต่ละชั้นไม่ต่ำกว่า 90 เซนติเมตร
และสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร ทุกชั้นของนั่งร้าน
 
 

ต้องจัดทำแผ่นกั้นเท้าสูง 10 ซม. เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น
หรืออาจมีเศษวัสดุกระเด็นตกลงไปบริเวณขอบอาคารได้
 
 

โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยงค้ำยัน เพื่อป้องกันไม่ให้นั่งร้านเอียงหรือล้ม
ในกรณีที่ต้องทำงานใกล้สายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้ม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ต้องดำเนินการจัดให้มีการหุ้มฉนวนที่เหมาะสม

 

ในกรณีที่พื้นนั่งร้านลื่น หรือนั่งร้านชำรุดต้องทำ
การแก้ไขทันที ก่อนปฏิบัติงาน ต้องมีผู้ตรวจสอบดูแล
ให้พื้นนั่งร้านอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

 
 
นั่งร้านที่มีความสูงตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป
และติดตั้งใกล้กับถนน หรือทางเดินสาธารณะ ผู้ควบคุมงานต้องพิจารณา
ใช้ผ้าใบกันฝุ่น หรือตาข่ายกรองแสง (Shading net ปิดหุ้มนั่งร้านทั้งหมด)
 
 
ต้องมีการตรวจสอบสภาพนั่งร้านทุกสัปดาห์ 
พร้อมมีในตรวจสอบและติดประกาศการตรวจสอบ
ที่บริเวณทางขึ้นลงของนั่งร้านทุกชุด

อบรม เทคนิคการออกแบบนั่งร้าน เซฟตี้อินไทย
อบรม เทคนิคการออกแบบนั่งร้าน จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย

อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย ในราคาสุดคุ้ม! โปรโมชั่นลดสูงสุด 30% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567

บทความล่าสุด
อัปเดตวิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศจากกรมสวัสดิการล่าสุด

ประกาศจาก กสร. เรื่องการเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

บทความยอดนิยม
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน,อันตรายจากการทํางาน มีอะไรบ้าง,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แบ่งปัน
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai