กฎที่ต้องปฏิบัติในการใช้นั่งร้าน- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

กฎที่ต้องปฏิบัติในการใช้นั่งร้านกฎที่ต้องปฏิบัติ
ในการใช้นั่งร้าน scaffoldingในพื้นที่ปฏิบัติงามที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ควรจัดทำอุปกรณ์ยึดโยง
เพื่อเกี่ยวคล้องเข็มขัดนิรภัย ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานได้และต้องจัดให้มีนั่งร้านที่ได้มาตรฐาน
ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 
 

นั่งร้านที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องได้รับการออกแบบ
โครงสร้างการรับน้ำหนัก โดยวิศวกรโยธาที่ได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ตามที่สภาวิศวกรกำหนด

 
 


พื้นที่ปฏิบัติงานของนั่งร้าน
ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม.

 
 
 
 

พื้นรองรับขาตั้งและข้อต่อของนั่งร้านต้องมีความแข็งแรงพอ
ที่จะรับน้ำหนักของนั่งร้านชนิดนั้นๆ ได้และอยู่ในสภาพที่ดี มีความมั่นคง
ไม่สั่นคลอนขณะปฏิบัติงานและควรผ่านการตรวจสอบ
จากวิศวกรที่มีความชำนาญอยู่เสมอ

 
 

ต้องตรวจสอบอุปกรณ์นั่งร้านทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน 
หากอุปกรณ์ชำรุด ห้ามนำมาใช้อย่างเด็ดขาด

 
 
 


พื้นทางเดินต้องวางและยึดอย่างมั่นคงกับโครงสร้างของนั่งร้าน
 


พื้นนั่งร้านต้องใช้ไม้เนื้อแข็งสภาพสมบูรณ์ ไม่ผุกร่อน
และไม่ควรใช้เหล็กที่มีน้ำหนักมากมาใช้เป็นพื้นนั่งร้าน
 
 

เสาค้ำยันนั่งร้านต้องตั้งให้ได้ฉากกับแนวระดับ
 
 

ชิ้นส่วนของนั่งร้านที่ยื่นจากตัวนั่งร้าน ต้องไม่เกิน 15-20 ซ.ม. 
 
 

 นั่งร้านที่สูงกว่า 2 เมตร ต้องมีราวกันตก
โดยมีความสูงจากพื้นนั่งร้านแต่ละชั้นไม่ต่ำกว่า 90 เซนติเมตร
และสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร ทุกชั้นของนั่งร้าน
 
 

ต้องจัดทำแผ่นกั้นเท้าสูง 10 ซม. เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น
หรืออาจมีเศษวัสดุกระเด็นตกลงไปบริเวณขอบอาคารได้
 
 

โครงนั่งร้านต้องมีการยึดโยงค้ำยัน เพื่อป้องกันไม่ให้นั่งร้านเอียงหรือล้ม
ในกรณีที่ต้องทำงานใกล้สายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้ม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ต้องดำเนินการจัดให้มีการหุ้มฉนวนที่เหมาะสม

 

ในกรณีที่พื้นนั่งร้านลื่น หรือนั่งร้านชำรุดต้องทำ
การแก้ไขทันที ก่อนปฏิบัติงาน ต้องมีผู้ตรวจสอบดูแล
ให้พื้นนั่งร้านอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

 
 
นั่งร้านที่มีความสูงตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป
และติดตั้งใกล้กับถนน หรือทางเดินสาธารณะ ผู้ควบคุมงานต้องพิจารณา
ใช้ผ้าใบกันฝุ่น หรือตาข่ายกรองแสง (Shading net ปิดหุ้มนั่งร้านทั้งหมด)
 
 
ต้องมีการตรวจสอบสภาพนั่งร้านทุกสัปดาห์ 
พร้อมมีในตรวจสอบและติดประกาศการตรวจสอบ
ที่บริเวณทางขึ้นลงของนั่งร้านทุกชุด

อบรม เทคนิคการออกแบบนั่งร้าน เซฟตี้อินไทย
อบรม เทคนิคการออกแบบนั่งร้าน จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai