การค้นหาอันตรายในการทำงาน cccf- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

การค้นหาอันตรายในการทำงาน cccfการค้นหาอันตรายในการทำงาน cccf


กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงานด้วย CCCF คือการตรวจสอบและการค้นหาแบบสมบูรณ์พร้อมทั้ง กาจัดอย่างสมบูรณ์
ขั้นตอนการจัดทำ CCCF


1.ประกาศนโยบายความปลอดภัยและกิจกรรม CCCF ต่อพนักงาน
2.ดำเนินกิจกรรม CCCF อย่างจริงจัง
3.รับการตรวจสอบ
4.สนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยสนับสนุนกิจกรรม CCCF
5.ทบทวนมาตรฐานการทางาน
6.สำรวจความปลอดภัยโดยผู้บริหาร
7.ขยายผลดำเนินกิจกรรม CCCF
8.สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน CCCF


การค้นหาอันตราย โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท (Stop 6 type)


1.อันตรายจากเครื่องจักร
2.อันตรายจากวัตถุหนักตกใส่
3.อันตรายจากยานพาหนะ
4.อันตรายจากการตกจากที่สูง
5.อันตรายจากกระแสไฟฟ้า
6.อื่นๆ (ไฟไหม้ ของมีคม วัตถุร้อน, เป็นต้น)

CCCF Committee Organization Chart


ระดับความรุนเเรงของอันตราย*ระดับความรุนเเรงของอันตรายสามารถดูได้ในตาราง


กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงาน ด้วย CCCF
อบรมกิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงาน ด้วย CCCF เพียง 1 วันเท่านั้น สมาชิกลดสุงสุดถึง 5% จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai