การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักรการป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

ทำอย่างไรวันนี้เซฟตี้อินไทยมีคำตอบ


          เราอาจเคยสงสัยหรือเคยพบเห็นหรือได้ฟังข่าวอุบัติเหตุจากการทำงานซึ่งเกิดจากเครื่องจักร เป็นผลทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส บางคนสูญเสียอวัยวะจนต้องพิการสูญเสียโอกาสในการทำงานหรือทำให้การใช้ชีวิตลำบากมากยิ่งขึ้น และบางทีก็อาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้ ซึ่งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอาจเกิดมาจากเครื่องจักรชำรุด หรือเกิดจากความประมาทของพนักงาน ในบทความนี้จะพาทุกคนได้รู้ถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรเเละได้เรียนรู้เรื่องอันตรายจากการทํางานกับเครื่องจักรเป็นอย่างไรทางเซฟตี้มีคำตอบ

เครื่องจักร,เครื่องกล หรือ เครื่องจักรกล หมายถึง

     - เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วนซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงาน เชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า บ่อยครั้งก็ถูกทำให้เป็นเครื่องยนต์ ในประวัติศาสตร์สมัยก่อน อุปกรณ์จะเรียกว่าเป็นเครื่องจักรได้ก็ต่อเมื่อมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นำไปสู่การพัฒนาอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนที่ขยับเคลื่อนที่ได้ 


สาเหตุของอุบัติเหตุของเครื่องจักร
สาเหตุที่ 1 เกิดจากพนักงานมีความประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทำงานเช่น การไม่สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้การสูญบุหรี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่

สาเหตุของอุบัติเหตุของเครื่องจักร
สาเหตุที่ 2 พนักงานขาดการฝึกอบรมที่มากพอแม้จะทำตามกฎระเบียบในการทำงานแต่ถ้าไม่มีความรู้ในการควบคุมเครื่องจักรย่อมทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้ง่าย (ที่เซฟตี้อินไทยมีอบรมหลักสูตรเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรด้วยนะ)

สาเหตุของอุบัติเหตุของเครื่องจักร
สาเหตุที่ 3 เครื่องจักรไม่มีเซฟการ์ด บางเครื่องจักรไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

สาเหตุของอุบัติเหตุของเครื่องจักร
สาเหตุที่ 4 พนักงานขาดการฝึกอบรมที่มากพอแม้จะทำตามกฎระเบียบในการทำงานแต่ถ้าไม่มีความรู้ในการควบคุมเครื่องจักรย่อมทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้ง่าย

วิธีการป้องกันการรเกิดอันตรายจากเครื่องจักร
1.ดำเนินการติดตั้งเซฟการ์ด
2.หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักร และบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเสมอ
3.พนักงานทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
4.การฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนได้ใช้งานเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
5.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการทำงานอย่างเคร่งครัด
6.การมีป้ายห้าม ป้ายเตือน ติดเครื่องจักรที่มีอันตรายทุกที่ เช่น ป้ายห้ามบุคคลภายนอกใช้งานเครื่องจักรสรุป

อุบัติเหตุจากเครื่องจักรเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและประมาทในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
อบรมฟรีกับเซฟตี้อินไทยอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร จองเลย!!
อบรมฟรีกับเซฟตี้อินไทยหัวข้อเรื่องอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai