การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
1. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย 88 %
2. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 12 %


ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ
ACCIDENT = HAZARD SOURCE * RECEIVER * CONTACT
อุบัติเหตุ = แหล่งอันตราย x ผู้รับอันตราย x การสัมผัสคุณค่าของความปลอดภัย
1. ความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา
2. ความปลอดภัย เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3. ความปลอดภัย เป็นคุณธรรม
4. ความปลอดภัย เป็นการประกันชีวิตที่ดีที่สุด
5. ความปลอดภัย เป็นการสร้างมาตรฐานที่แน่นอน


ทำไมต้องเรียนรู้ความปลอดภัยตลอดเวลา
1. ความรู้เปลี่ยน
2. ประสบการณ์เปลี่ยน
3. เทคโนโลยีเปลี่ยนหลัก 3E เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1. ENGINEERING วิศวกรรมศาสตร์
2. EDUCATION การศึกษา
3. ENFORCEMENT การออกกฏข้อบังคับ


การสร้างจิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยให้คงอยู่ตลอดไป
1.  คิดอยู่เสมอว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ป้องกันได้
2. ความเสี่ยงเพียงนิดเดียวก็เกิดอุบัติเหตุได้
3. ผู้ได้รับอุบัติเหตุจะสูญเสียมากที่สุด
4. การทำงานด้วยความเคยชิน ไม่ใช่เป็นหลักป้องกันว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุ
5. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยให้เป็นนิสัย


6. ความเร่งรีบ หรือรีบร้อนจะทำให้ลืมกฎความปลอดภัย
7. ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุ
8. ฝ่ายบริหารต้องให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุน
9. มีการอบรม สัมมนา หรือดูงานความปลอดภัยสม่ำเสมอ
10. การป้องกันอุบัติเหตุต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง
จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
จองอบรมวันนี้ เฉพาะสมาชิกรับส่วนลดราคาพิเศษ! จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย

อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย ในราคาสุดคุ้ม! โปรโมชั่นลดสูงสุด 30% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567

บทความล่าสุด
อัปเดตวิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศจากกรมสวัสดิการล่าสุด

ประกาศจาก กสร. เรื่องการเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

บทความยอดนิยม
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน,อันตรายจากการทํางาน มีอะไรบ้าง,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แบ่งปัน
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai