ขั้นตอนการทำ CPR - เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

ขั้นตอนการทำ CPR6 ขั้นตอนการทำ CPR

ขั้นตอนการทำcpr


CPR คืออะไร
          CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) คือ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแบบหนึ่ง มีประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยหยุดหายใจกะทันหันหรือหัวใจหยุดทำงาน เช่น หัวใจวาย จมน้ำ หรือขาดออกซิเจนนาน ซึ่งเป็นภาวะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมองอย่างถาวรภายใน 4 นาที และอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายในเวลา 8-10 นาที การปั๊มหัวใจจึงอาจช่วยยื้อเวลาและช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดกะทันหัน ทำให้หัวใจกลับมาเต้นได้ตามปกติ มีออกซิเจนหล่อเลี้ยงสมองและอวัยวะสำคัญอื่น ๆ อีกครั้ง จนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์

ขั้นตอนการทำ CPR
1.ปลุก
ให้ตรวจดูความปลอดภัยรอบๆบริเวณก่อนเข้าไปช่วยเหลือ เช่น มีสายไฟฟ้าช๊อต

ขั้นตอนการทำcpr 7 ปลุกฯ ให้ตรวจดูความปลอดภัยรอบๆ บริเวณก่อนเข้าไปช่วยเหลือ เช่นมีสายไฟฟ้าช๊อต I AM SAFETY IN THAI www.safetyinthai.com Safetyinthai.com


2.โทร1669
ให้รีบโทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669โดยแจ้งอาการผู้ป่วยสถานที่เกิดเหตุชื่อและเบอร์โทรเรา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อ

ขั้นตอนการทำcpr โทร1669


3.ปั๊ม
จัดท่าผู้ป่วยนอนหงายเพื่อเปิดทางเดินหายใจโดยการดันหน้าผาก - ดึงคางขึ้นและตรวจสอบการหายใจ
โดยการเอียงหูฟังแนบที่จมูกผู้ป่วยจากนั้นให้เริ่มช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)


3 ย จัดท่าผู้ป่วยนอนหงายเพื่อเปิด ทางเดินหายใจโดยการ ดันหน้าผาก - ดึงคางขึ้น และตรวจสอบการหายใจ โดยการเอียงหูฟังแนบที่จมูกผู้ป่วย จากนั้นให้เริ่มช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) I AM SAFETY IN THAI www.safetyinthai.com Safetyinthai.com


4.แปะ
ขณะที่ทำ CPR (กดหน้าอก) เมื่อเครื่อง AED มาถึงให้ผู้ช่วยเหลืออีกคนหนึ่งเตรียมเครื่อง AED
โดยการถอดเสื้อผู้ป่วยออกและติดแผ่นนำไฟฟ้าทั้ง 2 แผ่นบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า

4 แปะ ขณะที่ทำ CPR (กดหน้าอก) เมื่อเครื่อง AED มาถึง ให้ผู้ช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง เตรียมเครื่อง AED โดยการถอดเสื้อผู้ป่วยออก และติดแผ่นนำไฟฟ้าทั้ง 2 แผ่น บริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า I AM SAFETY IN THAI AED www.safetyinthai.com Safetyinthai.com

5.ช๊อก
เปิดเครื่อง AED และปฏิบัติตามคำแนะนำจากเครื่องจนเมื่อเครื่องสั่งให้ทำการช๊อกให้พูดเสียงดังไปว่าฉันถอย คุณถอย ทุกคนถอยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนกดปุ่มช๊อกไฟฟ้า

5 ช๊อก เปิดเครื่อง AED และปฏิบัติตามคำแนะนำจากเครื่อง จนเมื่อเครื่องสั่งให้ทำการช๊อก ให้พูดเสียงดังไปว่า ฉันถอย คุณถอย ทุกคนถอย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสัมผัสกับผู้ป่วย ก่อนกดปุ่มช๊อกไฟฟ้า AEN I AM SAFETY IN THAI www.safetyinthai.com Safetyinthai.com


6.ส่ง
ระหว่างรอรถพยาบาลมารับหากผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวให้ทำการป้มหัวใจและปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเครื่อง AED ไปจนกว่าผู้ป่วยจะหายใจหรือรถพยาบาลมา

ลง 60 ระหว่างรอรถพยาบาลมารับ หากผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัว ให้ทำการป้มหัวใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำ ของเครื่อง AED ไปจนกว่าผู้ป่วยจะหายใจ หรือรถพยาบาลมา I AM SAFETY IN THAI www.safetyinthai.com Safetyinthai.com

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai