ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำท่วม - เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำท่วมข้อควรปฏิบัติหลังน้ำท่วม


หลังจากผ่านสถานการณ์น้ำท่วม  เมื่อน้ำลดหรือระบายไปแล้ว
การกลับเข้าบ้านอีกครั้ง หลังน้ำท่วม ควรปฎิบัติดังนี้


1. การฉีดล้างทำความสะอาดบ้าน หลังน้ำท่วมต้องตัดไฟฟ้าในบ้านออกก่อน

2. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แช่อยู่ในน้ำ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก่อนน้ำท่วม เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องปั๊มน้ำ เต้ารับ ฯลฯ ก่อนนำมาใช้งานต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยช่างไฟฟ้าที่เชี่ยวชาญเท่านั้น หากเป็นได้แนะนำให้เปลี่ยนใหม่จะปลอดภัยที่สุด

3. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 

4 checklist
สำหรับตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า เซอร์กิตเบรกเกอร์ คัดเอาต์ ฟิวส์
สายต่อลงดินและอุปกรณ์ไฟฟ้า

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai