ข้อดีของการใช้รถสแต็กเกอร์ไฟฟ้า- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

ข้อดีของการใช้รถสแต็กเกอร์ไฟฟ้าข้อดีของการใช้รถสแต็กเกอร์ไฟฟ้า


รถสแต็กเกอร์ไฟฟ้าคืออะไร?
          เป็นรถที่นำเอาระบบไฮดรอลิคมาเป็นตัวช่วยผ่อนแรงในการยกของที่มีน้ำหนักมาก โดยอาศัยแรงดันจากน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งถูกส่งมาโดยปั๊มไฮดรอลิคที่ติดตั้งอยู่ในรถและอาศัยแรงขับปั๊มจากมอเตอร์  รถยกสามารถขับเคลื่อนย้ายของที่ยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยอาศัยแรงจากมอเตอร์ การทำงานเน้นยกสูง วางขอบนชั้นวางของ ทดแทนการใช้งานรถยกโฟล์คลิฟท์
 
รถสแต็กเกอร์ไฟฟ้าแบ่งรวมๆได้เป็น 2 ชนิด
 
          ชนิดเดิมตาม : เหมาะกับโรงงานที่ไม่เน้นความเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยในโรงงาน
         
ชนิดยืนขับ : เหมาะกับโรงงานที่เน้นความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายสินค้า แต่โรงงานดังกล่าวควรมีระบบการจัดการที่ดี มีช่องคนเดินและช่องทางการขับรถแยกออกจากกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
 
ข้อดีของการใช้รถสแต็กเกอร์ไฟฟ้า
- ช่วยทุ่นแรงในการลากสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด

- ลดเวลาในการเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังจุดต่างๆ

- ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานหลายๆคนในการเคลื่อนย้าย

- มีราคาถูกกว่ารถยกโฟล์คลิฟท์ประมาณ 50-60% ในบางกรณีรถสแต็กเกอร์ไฟฟ้าสามารถทดแทนการใช้งานรถยกโฟล์คลิฟท์ได้ถึง 100%

- ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่ารถยกโฟล์คลิฟท์

- คล่องตัวกว่ารถยกโฟล์คลิฟท์เนื่องจากมีขนาดที่เล็กกว่ามาก


อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!
อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!! จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai