ความปลอดภัยทางรังสี- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

ความปลอดภัยทางรังสีความปลอดภัยทางรังสี-เซฟตี้อินไทย

ความปลอดภัยทางรังสี

การป้องกันการทำงานสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับรังสีเป็นสิ่งสำคัญ รังสีมีทั้งประโยชน์และอันตรายเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางรัง สำหรับคนที่สนใจ อบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับรังสีผู้ปฏิบัติงานทางรังสี เซฟตี้อินไทย พร้อมให้บริการ แต่ก่อนเราจะไป อบรม เรามาดูเนื้อหาในบทความ นี้กันก่อนดีกว่า
รังสี
รังสี Radius
รังสี คือ พลังงาน ที่แผ่จากต้นกำเนิดรังสี ผ่านอากาศ หรือสารในรูป คลลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นความร้อน แสงสว่าง คลื่นวิทยุ รังสีเอกซ์รังสีแกมมา กระแสของอนุภาค ที่เคลื่อนตัวเร็ว เช่น รังสีคอสมิก รังสีแอลฟา รังสีบีตา นิวตรอน โปรตอน 
อันตรายจากรังสี
อันตรายจากรังสี
ปฏกิริยาทางอ้อม (Indirect action) รังสีจะทำปฏิกิริยากับส่วนประกอบที่เป็นน้ำ ที่อยู่ในเซลล์แล้วเกิดอนุมูลอิสระ และอนุมูลอิสระเหล่านี้จะเข้าไปทำลายส่วนประกอบของเซลล์ให้เสียหายได้
ปฏกิริยาทางตรง (Direct action) จะเกิดจากการทำปฏิกิริยาของรังสีกับเซลล์ โดยตรงและทำให้ส่วนประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิตเสียหายหรือตายไปได้
อันตรายจากรังสี
ความไวของรังสี
จากน้อยไปมาก
ระบบประสาท > กระดูก และฟัน > ผิวหนัง > อวัยวะในระบบสืบพันธ์ุ > อวัยวะในการสร้างเลือด
จากน้อยไปมาก
ผู้ใหญ่ > เด็ก > ทารกในครรภ์ >ตัวอ่อน
การป้องกันจากรังสี
การป้องกันรังสี
1.Justification การใช้รังสี ต้องแน่ใจว่าเกิดประโยชน์เป็นผลในทางบวก มากกว่าผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับปริมาณรังสี
การป้องกันจากรังสี
การป้องกันรังสี
2.Optimization การใช้รังสีจำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้ประโยชนช์จากรังสีให้เกิดประโยชน์มากเท่าที่ทำได้ โดยมีความปลอดภัย
การป้องกันจากรังสี
การป้องกันรังสี
3.Dose Limit การทำงานกับรังสีต้องมีการกำหนดขีดจำกัดการได้รับปริมาณรังสี
ประโยชน์จากรังสี
ประโยชน์จากรังสี
ประโยชน์จากรังสี ทางการแพทย์
   การนำรังสี หรือสารกัมมันตรังสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง การแพทย์นั้น เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ได้มีการคิดค้น และปรับปรุงขึ้น เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถดำเนินการวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และดียิ่งขึ้น ประโยชน์จากรังสีในทาง การแพทย์มีหลายด้าน
 • เครื่องฉายรังสีระยะใกล้-ไกล
 • รักษาต้อตา
 • การวินิจฉัยโรคโดยใช้รังสี
 • การรักษาโดยใช้รังสี

ประโยชน์จากรังสี

ประโยชน์จากรังสี
ประโยชน์จากรังสี ทางการเกษตร
การใช้รังสีในการเกษตรเป็นการใช้ในการปรับปรุงพืชผลที่เป็นอาหาร การถนอมอาหาร การหาแหล่งน้ำบาดาล การควบคุมและกำจัดแมลง เป็นต้น เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการอาหาร น้ำ และมีสุขภาพดี
 • การกำจัดแมลง
 • การทำหมันแมลง
 • การยับยั้งการงอก
 • การปรับปรุงพันธ์ุพืช
 • การรักษา ยืดอายุอาหาร
 • รังสีติดตาม

ประโยชน์จากรังสี

ประโยชน์จากรังสี
ประโยชน์จากรังสี ทางเทคโนโลยี
การใช้รังสีเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • เครื่องตรวจจับควัน
 • อุปกรณ์ตรวจจับอิเล็คตรอน
 • วัสดุกัมมันตรังสีมาตรฐาน
 • อุปกรณ์วิเคราะห์ XRF
 • เสา สายล่อฟ้า
 • สารเรืองแสงเป็นต้น


เว็บ TopproBooking การลงทุนในความรู้ จะอยู่กับคุณไปอีกนาน ต่อยอดไม่สิ้นสุด
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับรังสี
อบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับรังสี 1 วันจบ พร้อมรับใบเซอร์ จองวันนี้สมาชิกรับส่วนลอดราคาพิเศษ!!! จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย

อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย ในราคาสุดคุ้ม! โปรโมชั่นลดสูงสุด 30% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567

บทความล่าสุด
อัปเดตวิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศจากกรมสวัสดิการล่าสุด

ประกาศจาก กสร. เรื่องการเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

บทความยอดนิยม
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน,อันตรายจากการทํางาน มีอะไรบ้าง,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แบ่งปัน
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai