ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง2565-เซฟตี้อินไทย- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง2565-เซฟตี้อินไทยความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง2565


ความปลอดภัยบนที่สูง

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

           ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงคืออะไร สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างไร ก่อนอื่น เซฟตี้อินไทย จะขออธิบายให้ท่านได้ทราบก่อนว่า ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง คือ "ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety  Working at Height) หมายความว่า สถานที่ปฏิบัติงานสูงเท่ากับหรือมากกว่า 2 เมตรจากพื้นหรือโครงสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทไม่ว่าแบบถาวรหรือชั่วคราวที่มีความสูงเหนือพื้นดิน ซึ่งจะต้องมีคนขึ้นไปทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงส่วนพื้นล่างของหลุมซึ่งกว้างพอที่คนสามารถพลัดตกลงไปได้ โดยอ้างอิง จากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีอันตรายที่สูงและทางลาดชันจากวัสดุตกกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความปลอดภัยบนที่สูง

ที่สูงและงานที่ต้องปฏิบัติบนที่สูงคืออะไร

ที่สูงและงานที่ต้องปฏิบัติบนที่สูงคืออะไร  หมายถึง สถานที่ปฏิบัติงานสูง เท่ากับหรือ มากกว่า 2 เมตรจากพื้นหรือโครงสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ไม่ว่าแบบถาวรหรือ ชั่วคราว ที่มีความสูงเหนือพื้นดิน ซึ่งจะต้องมีคนขึ้นไปทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงส่วนพื้นล่างของหลุมซึ่งกว้างพอที่คนสามารถพลัดตกลงไปได้ 
ความปลอดภัยบนที่สูง

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากที่สูง

1.  สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพที่ไม่มั่นคงหรือไม่ปลอดภัย ทำเกิดการถล่ม พังทลายหรือมีช่องเปิดโล่งอันตราย

2. ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

3. สภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานไม่มีความพร้อม

ความปลอดภัยบนที่สูง

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากที่สูง

4.  ขาดการออกแบบที่ดีและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตก

5.  ไม่มีการเตือนอันตรายหรือกำหนดจุดอันตราย

6.  ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

7.  อุปกรณ์ต่างๆมีสภาพชำรุดหรือไม่เหมาะสม เช่นนั่งร้าน บันได รถยก เป็นต้น

ความปลอดภัยบนที่สูง

การใช้อุปกรณ์ป้องกันจากที่สูง

หลักการใช้อุปกรณ์

1. จุดยึดอุปกรณ์ Anchorage Point

2. เข็มขัดนิรภัย Safety Belt / Safety Harness

3. สายเชือกนิรภัย Lanyard ตะขอ Hook ห่วง Ring

ความปลอดภัยบนที่สูง

การใช้อุปกรณ์ป้องกันจากที่สูง

1. จุดยึดต่างๆ Anchorage Pointควรรับแรงได้มากพอ และต้องอยู่สูงกว่าตัวผู้ปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยบนที่สูง

การใช้อุปกรณ์ป้องกันจากที่สูง

2. เข็มขัดนิรภัย Safety Belt / Safety Harnessการเลือกใช้เข็มขัดนิรภัย ทั้งแบบรัดเอว และแบบชนิดรัดเต็มตัว ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

ความปลอดภัยบนที่สูง

การใช้อุปกรณ์ป้องกันจากที่สูง

3.สายเชือกนิรภัย Safety Lanyard ตะขอ SafetyHook ห่วงนิรภัย Safety Ring ต้องเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ให้เหมาะสม ระหว่างจุดยึดกับระบบอุปกรณ์ป้องกันซึ่งต้องมีความแข็งแรงพอ หากเกิดการตกจากที่สูงห้ามใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ชำรุดหรือได้รับการดัดแปลงโดยเด็ดขาด 

ความปลอดภัยบนที่สูง

มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานบนที่สูง

1.หมวกนิรภัย

2.แว่นนิรภัย

3.เข็มขัดนิรภัย

4.ถุงมือ

5.รองเท้านิรภัย

6.กางเกงนิรภัย

7.ชุดฟอร์ม

8.อุปกรณ์ป้องกันเสียง

มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานบนที่สูง

1. มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards : AS/NZS)

2. มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards : EN)

3. มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards : JIS)

4. มาตรฐานสถาบัน ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (The national Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH)

5. มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection   Association : NFPA)

6. มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization : ISO)

7. มาตรฐานสํานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ กรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and HealthAdministration : OSHA)

8. มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : ANSI)


การทำงานบนที่สูง ที่สูง 1วัน เชือก พนักงานทำงานที่สูง
อบรมที่สูง เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!! จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย

อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย ในราคาสุดคุ้ม! โปรโมชั่นลดสูงสุด 30% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567

บทความล่าสุด
อัปเดตวิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศจากกรมสวัสดิการล่าสุด

ประกาศจาก กสร. เรื่องการเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

บทความยอดนิยม
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน,อันตรายจากการทํางาน มีอะไรบ้าง,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แบ่งปัน
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai