รับมือคลัสเตอร์ในโรงงาน BUBBLE AND SEAL- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

รับมือคลัสเตอร์ในโรงงาน BUBBLE AND SEAL
รับมือคลัสเตอร์ในโรงงาน BUBBLE AND SEAL


          หากสถานการณ์โควิดยังเป็นอย่างนี้ต่อไป เราจะขาดกำลังคนในการผลิตอุปกรณ์อุปโภคบริโภค เศรษฐกิจจะย่ำแย่ลงเรื่อยๆ ทำให้สังคมไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ หนึ่งในห่วงโซ่สำคัญ คือ ฝ่ายผลิตในโรงงาน เราจะหาทางออกอย่างไร ให้กลุ่มคนงานปลอดภัย และทำงานได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดชะงักทางออกที่ว่า ก็คือ ‘มาตรการ Bubble and Seal’ 

Bubble and Seal คืออะไร?
          มาตรการควบคุมการระบาดในสถานประกอบการ โรงงานขนาดใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม หรือที่พักคนงาน สามารถทำได้ตั้งแต่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ ไปจนถึงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากแล้ว เพื่อไม่ให้เสียกำลังแรงงาน สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ และลดการแพร่เชื้อสู่ชุมชน
          ระยะเวลาควบคุมประมาณ 1 เดือนหรือ 28 วัน โดยมีการคัดกรอง แยกกลุ่มที่ป่วยเพื่อทำการรักษา ส่วนกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อหรือมีภูมิคุ้มกันแล้ว ก็สามารถกลับไปทำงานได้ปกติ

ข้อแตกต่างของ Bubble กับ Seal
Bubble 
ใช้กับโรงงานที่พนักงาน ‘พักอยู่นอกโรงงาน’การดำเนินการ
          - จัดพนักงานแยกเป็นกลุ่มๆ มีสัญลักษณ์แสดงชัดเจน ไม่ให้มีกิจกรรมข้ามระหว่างกลุ่ม
          - ควบคุมการเดินทางระหว่างที่ทำงานกับที่พัก จัดหารถให้พียงพอต่อการรับ-ส่ง ไม่แวะทำธุระระหว่างทาง
          - เมื่อกลับถึงที่พักแล้ว ต้องอยู่เฉพาะภายในที่พักเท่านั้น

Seal 
ใช้กับโรงงานที่พนักงาน ‘พักในโรงงาน’ การดำเนินการ 
          - มีการควบคุมไม่ให้พนักงานออกนอกพื้นที่โรงงาน
          - จัดเตรียมสถานที่พักภายในโรงงาน มีการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าที่พัก 
          - จัดหาร้านขายอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค ภายในโรงงานหรือที่พัก เพื่อลดการสัมผัสระหว่างคนงานกับคนในชุมชน
          - จัดหาสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการตรวจหาเชื้อ กรณีมีการติดเชื้อภายในโรงงาน
          - จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม และพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อ
          - จัดเตรียมสถานที่พักกักตัวของผู้สัมผัสในโรงงานหรือชุมชน ที่ยังตรวจไม่พบเชื้อหรือไม่มีอาการ

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการ
 
สำหรับพนักงาน          1) ห้ามออกนอกพื้นที่ควบคุม ยกเว้นเดินทางไปกลับจากสถานที่ทำงาน มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ
          2) ห้ามไปตลาด ร้านค้า หรือสถานที่ชุมชน
          3) ดำเนินการตามมาตรการ D M H T T A
          4) ติดตั้งแอป 'หมอชนะ' และ 'DDC care' เพื่อใช้ติดตามและสอบสวนโรค

สำหรับผู้เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการโรงงาน
          กำกับดูแลคนงานให้ทำตามมาตรการที่รัฐบาลประกาศใช้
เจ้าของร้านค้า/ผู้ดูแลชุมชน :
          ทำตามมาตรการความปลอดภัย เว้นระยะห่างทางสังคม
เจ้าของหอพัก
          กำชับผู้พักอาศัยไม่ให้ออกนอกที่พัก และสอดส่องไม่ให้คนภายนอกเข้ามา


Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย

อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย ในราคาสุดคุ้ม! โปรโมชั่นลดสูงสุด 30% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567

บทความล่าสุด
อัปเดตวิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศจากกรมสวัสดิการล่าสุด

ประกาศจาก กสร. เรื่องการเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

บทความยอดนิยม
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน,อันตรายจากการทํางาน มีอะไรบ้าง,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แบ่งปัน
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai