รู้หรือไม่การยศาสตร์คือออะไร?- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

รู้หรือไม่การยศาสตร์คือออะไร?การยศาสตร์คืออะไรใหม่ล่าสุด2565

การยศาสตร์คืออะไร

รู้หรือไม่การยศาสตร์คืออะไร เซฟตี้อินไทย มีคำตอบการยศาสตร์คือวิชาการที่เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสม กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพต่างๆ ในการทำงานของพนักงาน ซึ่งทาง เซฟตี้อินไทย ได้มีการจัดอบรมที่เกี่ยวการยศาตร์มากถึง 2 หลักสูตรได้แก่
1)การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
2)การยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย
การยศาสตร์คืออะไร

การยศาตร์ หมายถึง

คือ วิชาการที่เป็นการปรับเปลี่ยนสภาพงานให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพต่างๆในการทำงานของพนักงาน ที่เกิดขึ้นจากสภาพการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่น อุณหภูมิที่สูง มีเสียงดัง มีแสงสว่างมากหรือเครื่องมือต่าง ๆที่มีขนาดไม่เหมาะสมกับพนักงานเช่น เก้าอี้ที่มีขนาดสูงเกินไป
การเอื้อมหรือยกสิ่งของขึ้นสุดแขนหรือ งานที่ต้องก้มบ่อยฯ เป็นต้น

การยศาสตร์คืออะไร

4 ปัญหาของการยศาตร์ คืออะไร?

1) การประสบอันตรายจากการยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก
2)การประสบอันตรายจากท่าทางการทำงาน
3)อาการเจ็บป่วยจากการเคลื่อนย้ายของหนัก
4)อาการเจ็บป่วยจาการทำงาน 
การยศาสตร์คืออะไร

ตัวอย่างการแก้ปัญหาด้านการยศาสตร์ที่ถูกต้อง?

ตัวอย่างเช่น ท่าทางในการยกสิ่งของที่ผิดวิธีเช่น การก้มหลังยกซึ่งถือเป็นวิธีที่ผิด! ที่ถูกต้องควรใช้การย่อตัวแทนเพราะการก้มหลังนั้น จะส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังที่เป็นต้นเหตุของอาการปวดหลังหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ ท่าทางการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะต้องมีการจัดท่าทางในการนั่งการปรับระดับความสูงของเก้าอี้ การปรับระดับของหน้าจอ เป็นต้นการยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
จองอบรมวันนี้ สมาชิกรับส่วนลดในราคาพิเศษสุด!!! จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai