รู้หรือไม่4เเถบสีเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

รู้หรือไม่4เเถบสีเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงานรู้หรือไม่!?4เเถบสีเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

สีเเละความหมายของการเตือืนเเต่ละสี

เครื่องหมายประเภทสีเเดง=ห้าม  หรือ หยุด

 ในสัญลักษณ์ความปลอดภัย  หมายถึง “หยุด” ตัวอย่างการใช้งาน เช่น เครื่องหมายหยุด , เครื่องหมายห้าม , เครื่องหมายอุปกรณ์ฉุกเฉิน , เครื่องหมายห้าม มีสีตัดเป็น สีขาว

เครื่องหมายประเภทสีฟ้า=บังคับ

ในสัญลักษณ์ความปลอดภัย  หมายถึง “บังคับให้ต้องปฏิบัติ” ตัวอย่างการใช้งาน เช่น เครื่องหมายบังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล , เครื่องหมายเตือน  เครื่องกีดขวาง มีสีตัดเป็น สีขาว

เครื่องหมายประเภทสีเหลือง=เตือน หรือ ระวัง

ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ชี้บ่งว่าอันตราย (เช่น ไฟ วัตถุ ระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษและอื่นๆ ) หรือ ชี้บ่งถึงเขตอันตราย ทางผ่านที่มีอันตราย เครื่องกีดขวาง มีสีตัดเป็น สีดำ

เครื่องหมายประเภทสีเขียว=ปลอดภัย

แสดงภาวะปลอดภัย  ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ทางหนี , ทางออกฉุกเฉิน
หน่วยปฐมพยาบาล , ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน , หน่วยกู้ภัย , เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะปลอดภัย

เเดงคือสีห้าม
ฟ้าคือสีบังคับ
สีเหลืองคือเตือน
เขียวคือปลอดภัย

ในสัญลักษณ์ความปลอดภัย  หมายถึง “หยุด” ตัวอย่างการใช้งาน เช่น เครื่องหมายหยุด , เครื่องหมายห้าม , เครื่องหมายอุปกรณ์ฉุกเฉิน , เครื่องหมายห้าม มีสีตัดเป็น สีขาว


ในสัญลักษณ์ความปลอดภัย  หมายถึง “บังคับให้ต้องปฏิบัติ” ตัวอย่างการใช้งาน เช่น เครื่องหมายบังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล , เครื่องหมายเตือน  เครื่องกีดขวาง มีสีตัดเป็น สีขาว


ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ชี้บ่งว่าอันตราย (เช่น ไฟ วัตถุ ระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษและอื่นๆ ) หรือ ชี้บ่งถึงเขตอันตราย ทางผ่านที่มีอันตราย เครื่องกีดขวาง มีสีตัดเป็น สีดำ


แสดงภาวะปลอดภัย  ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ทางหนี , ทางออกฉุกเฉิน
หน่วยปฐมพยาบาล , ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน , หน่วยกู้ภัย , เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะปลอดภัย

แถบขาวแดง - แสดงพื้นที่หวงห้าม
แถบขาวฟ้า -  แสดงพื้นที่บังคับให้ปฏิบัติ

แถบเหลืองดำ - แสดงพื้นที่อันตราย
แถบขาวเขียว -  แสดงพื้นที่สภาวะปลอดภัย

การปฏิบัติงานในโรงงาน หรือ กิจการไหนก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเช่นกันป้ายความปลอดภัยเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ทุกคนจะต้องรู้ในความหมายและสีว่ามันหมายความว่าอย่างไรแต่ละสีบ่งบอกถึงอะไร การที่เราจะเข้าไปในพื้นที่โรงงาน หรือ พื้นที่ของใครก็ตามควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของพื้นที่นั้นอย่างเคร่งครัดบางที่ก็ติดเป็นข้อความ บางที่ก็ติดเป็นป้ายต่างๆเราจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้ายเตือนต่างๆเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ 
ข้อ 2 ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะและสภาพการทำงานในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ

 


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป คอมพิวเตอร์ อบรมจปออนไลน์
อบรมจป.-คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.- จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai