รู้เท่าทันระวังภัยเมื่อเกิดอุทกภัยในโรงงานต้องทำอย่างไรEP.1 - เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

รู้เท่าทันระวังภัยเมื่อเกิดอุทกภัยในโรงงานต้องทำอย่างไรEP.1รู้เท่าทันระวังภัยเมื่อเกิดอุทกภัยในโรงงานต้องทำอย่างไร


เริ่มต้นวางแผนโดยจัดทำรายการสิ่งที่จำเป็นตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะ เกิดอุทกภัยและใช้ checklist เมื่อเกิดอุทกภัยเริ่มต้นวางแผนโดยจัดทำรายการสิ่งที่จำเป็นตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะ เกิดอุทกภัยและใช้ checklist เมื่อเกิดอุทกภัย


คิดว่าสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ชิ้นใดไว้บนที่สูงขึ้นได้บ้าง

• อย่ารอให้น้ำท่วมขึ้นถึงอุปกรณ์ให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เครื่องจักร สารเคมี ที่ เคลื่อนย้ายได้ไว้ในที่ที่ปลอดภัยก่อน


รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิด อุทกภัย

• ตกลงร่วมกันว่าเมื่อเกิดอุทกภัยจะ อพยพไปที่ใดและมีวิธีการติดต่อ เพื่อนร่วมงานอย่างไร
• ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์ อพยพว่าสามารถรองรับคนได้มาก เพียงใด เพียงพอต่อพนักงานทุกคน หรือไม่
• เก็บรักษาข้อมูลการติดต่อบุคคลที่ เกี่ยวข้องไว้ในที่ที่ง่ายต่อการพบ เห็นตรวจสอบความครอบคลุมประกันภัย

• ตรวจสอบอาคารและบริเวณโดยรอบ เพื่อดูความเสียหายว่าเข้าหลักเกณฑ์ ครอบคลุมของแผนประกันภัยที่โรงงานถืออยู่
• ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแผนการประกันภัยที่มีอยู่ครอบคลุมถึงเรื่องอุทกภัย
• อย่าประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ต่ำกว่าความเป็นจริง

ศึกษา เตรียมการ เพื่อพร้อมในการปิดระบบก๊าซ ไฟฟ้า และน้ำประปา

• สอบถามบริษัทคู่ค้าถึงการปิดระบบดังกล่าว
• ใช้สัญลักษณ์เป็นเทปกาว หรือกาเครื่องหมายไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าปิดการทำงาน เรียบร้อยแล้ว 

เตรียมเก็บสิ่งของที่จำเป็นจัดเป็นหมวดหมู่กล่องอุทกภัย


• เอกสารสำคัญของโรงงานเช่น เอกสารทางราชการ เอกสารประกันภัย
• ไฟฉายและถ่านไฟสำรอง
• เครื่องปั่นไฟ และวิทยุสื่อสารแบบที่ใช้ไฟกระแสตรงได้ (ใส่ถ่านไฟ)
• ชุดและผ้าห่มกันน้ำที่ให้ความอบอุ่นได้
• อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
• น้ำและอาหารแห้ง


โทรศัพท์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยควรมีหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
(เติมหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับโรงงานในช่องว่างแล้วติดไว้กับกล่องอุทกภัย) 


 • สายด่วนนิรภัย (ปภ.)                                         1784
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม                                    0-2202-4000
 • โรงพยาบาลใกล้เคียง 
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 • องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 • หน่วยงานฉุกเฉินของโรงงาน
 • สถานีตำรวจใกล้เคียง 
 • โรงแรมใกล้เคียง บริการรถขายน้ำอุปโภค
 • บริโภค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ใกล้เคียง
 • ผู้ให้บริการด้านก๊าซ
 • ผู้ให้บริการด้านสารเคมี
 • ช่างไฟฟ้า
 • สถานีวิทยุท้องถิ่นสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
 • หมายเหตุ: กรอกโทรศัพท์ของสถานที่ใกล้เคียงโรงงานเพื่อง่ายต่อการติดต่อเมื่อเกิดน้ำท่วม

อบรม จป. หัวหน้างาน ชลบุรี
เปิดแล้ว!!อบรมจป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai