สรุปกฎกระทรวงเกี่ยวกับไฟฟ้า 2558- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

สรุปกฎกระทรวงเกี่ยวกับไฟฟ้า 2558สรุปกฎกระทรวง

สรุปกฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า2558

สรุปกฎกระทรวงเกี่ยวกับไฟฟ้า 2558

 สรุปกฎกระทรวงเกี่ยวกับไฟฟ้า 2558 ก่อนอื่น เซฟตี้อินไทย จะขออธิบายให้ท่านได้ทราบก่อนว่า กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ในกฎกระทรวงนี้มีเนื้อหาหลักๆมีอะไรบ้างเซฟตี้อินไทยสรุปมาให้แล้ว

สรุปกฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า2558

บททั่วไป

-ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ
-เก็บรักษาแผนผังวงจรไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในสถานประกอบการ
-แผ่นป้ายที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า
-ให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เป็นฉนวนไฟฟ้า
สรุปกฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า2558

บททั่วไป

-ดูแลบริภัณฑ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้ใช้งานได้โดยปลอดภัย
-ตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
-แผ่นภาพ วีธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการ    ผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจาก              ภายนอกติดไว้บริเวณที่ทำงาน
สรุปกฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า2558

บริภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
-มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตซ์เชื่อมต่อวงจรและให้ติดป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับ    สวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย
-ห้ามทำความสะอาดบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้า
-บริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้า >50V จัดให้มีที่ปิดกั้นอันตราย
-การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.ติดตั้งบริเวณพื้นที่กว้าง 2. มีการระบายอากาศ 3. มีการป้องกันกระแสไฟฟ้า      เกิน 4. มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดที่ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟ้าและน้ำมันในห้องเครื่อง
สรุปกฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า2558

ระบบป้องกันฟ้าผ่า

-ให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าตามมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า
สรุปกฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า2558

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

-PPEเหมาะสมกับลักษณะงานและลูกจ้างต้องสวมใส่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน        อันตรายจากไฟฟ้าที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
-กรณีทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 4เมตรขึ้นไป จัดให้มีเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์และหมวกนิรภัย
-บำรุงรักษาและจัดเก็บPPEให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
สรุปกฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า2558

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

-คุณสมบัติ PPE 1. เหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณที่ปฏิบัติงาน 2. ถุงมือยางป้องกันไฟฟ้า สวมกับนิ้วมือได้ทุกนิ้ว 3. ถุงมือหนังที่ใช้สวมทับถุงมือยาง ต้องหุ้มถึงข้อมือและคงทนต่อการฉีกขาด


แจกไฟล์ PDF สรุปกฎกระทรวงเกี่ยวกับไฟฟ้า 2558 

สรุปกฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า2558


ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ทำงานถูกกฎหมายสบายใจกว่า!!! อบรมทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2 วัน ได้ใบรับรองผลการอบรม จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย

อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย ในราคาสุดคุ้ม! โปรโมชั่นลดสูงสุด 30% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567

บทความล่าสุด
อัปเดตวิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศจากกรมสวัสดิการล่าสุด

ประกาศจาก กสร. เรื่องการเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

บทความยอดนิยม
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน,อันตรายจากการทํางาน มีอะไรบ้าง,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แบ่งปัน
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai