สรุปมาตรการ1ต.ค.คลายล็อก กิจการไหนเปิดได้บ้าง?- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

สรุปมาตรการ1ต.ค.คลายล็อก กิจการไหนเปิดได้บ้าง?สรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์ มติที่ประชุมศบค.ล่าสุดวันที่ 27 กันยายน 2564 แบบละเอียดยิบ พื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดง และสีส้ม จังหวัดไหนทำอะไรได้ ไม่ได้บ้าง มีผล 1 ตุลาคม 64
มติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ล่าสุด วันที่ 27 กันยายน 2564 ที่มีมติเห็นชอบ "มาตรการคลายล็อกดาวน์" ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เพิ่มเติ่ม โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
จากการตรวจสอบเอกสารมติศบค.ที่มีมาตรการคลายล็อก ซึ่งมีรายละเอียดมาตรการทั่วประเทศ ทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีส้ม) และพื้นที่ควบคุม(สีเหลือง) มีระบุกิจกรรม กิจการ ที่ทำได้และทำไม่ได้ ดังนี้
 
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)  
 
การจำกัดการเดินทาง
ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยงการเดินทาง -ห้ามออกนอกเคหสถาน 22.00 - 04.00 น. 
กําหนดมาตรการ บริการขนส่ง ข้าม เขตพื้นที่ระดับสถานการณ์ฯ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)
 
การจัดกิจกรรม
ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 25 คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)
 
ร้านอาหาร 
บริโภคในร้าน ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75 % ส่วน ร้านมีเครื่องปรับอากาศ 50% และกําหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ
สามารถเล่นดนตรี ได้ตามแนวทางที่กําหนด 
เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)
 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
เปิดบริการได้แบบมีเงื่อนไข เปิดได้ไม่เกิน21.00น.

สําหรับกิจกรรม กิจการเสี่ยงบางอย่าง ไม่เปิดบริการ ดังนี้
ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก สวนน้ํา 
ห้องประชุม/จัดเลี้ยงเปิดบริการได้ยกเว้น การใช้ไอน้ํา เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (ตามมาตรการ ที่ราชการกําหนด)

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม
เปิดบริการได้ยกเว้นการใช้ไอน้ำ 
เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (ตามมาตรการที่ราชการกำหนด)
 
สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา
ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอน กิจกรรมที่มีการ รวมคนจํานวนมากโดย ผ่านความเห็นชอบจาก ผู้แทนก.ศธ. และก.อว. ร่วมกับคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/กทม. โดยมีมาตรการกํากับอย่างเคร่งครัด
 
สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา
เปิดดําเนินการได้ทุกประเภท กีฬา ไม่เกิน 21.00 น. จํากัด จํานวนผู้เข้าร่วมจัดการแข่งขันได้ ไม่มีผู้ชม 
ประเภทกีฬากลางแจ้ง จัดการ แข่งขันได้ ผู้ชม ไม่เกิน 25%
ผู้ชมได้รับวัคซีนครบตาม เกณฑ์ หรือ มี ATK/RT-PCR ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง
แข่งขัน ให้คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา

พื้นที่ควบคุมสูงสด (พื้นที่สีแดง) 

การจำกัดการเดินทาง
ไม่จํากัดการเดินทาง

การจัดกิจกรรม
ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า50 คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

ร้านอาหาร 
บริโภคในร้านได้ เปิดได้ไม่เกิน23.00 น. (งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน) (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ (จํากัดจํานวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
 
ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม
เปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)
 
สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา
ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด
 
สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา
เปิดบริการได้ทุกประเภท ไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม

พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) 
การจำกัดการเดินทาง
ไม่จํากัดการเดินทาง
 
การจัดกิจกรรม
ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 100คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)
 
ร้านอาหาร 
บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ
งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)
 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ 
ปิดในส่วนเครื่องเกมส์สวนสนุก (ตามมาตรการ ที่ราชการกําหนด)
 
ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม
เปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)
 
สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา
ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอนได้ตามปกติภายใต้ มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกําหนด
 
สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา
เปิดบริการได้ตามเวลาปกติทุกประเภท จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai