สรุปมาตรการ1ต.ค.คลายล็อก กิจการไหนเปิดได้บ้าง?-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

บทความ

สรุปมาตรการ1ต.ค.คลายล็อก กิจการไหนเปิดได้บ้าง?สรุปมาตรการคลายล็อกดาวน์ มติที่ประชุมศบค.ล่าสุดวันที่ 27 กันยายน 2564 แบบละเอียดยิบ พื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดง และสีส้ม จังหวัดไหนทำอะไรได้ ไม่ได้บ้าง มีผล 1 ตุลาคม 64
มติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ล่าสุด วันที่ 27 กันยายน 2564 ที่มีมติเห็นชอบ "มาตรการคลายล็อกดาวน์" ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เพิ่มเติ่ม โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
จากการตรวจสอบเอกสารมติศบค.ที่มีมาตรการคลายล็อก ซึ่งมีรายละเอียดมาตรการทั่วประเทศ ทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีส้ม) และพื้นที่ควบคุม(สีเหลือง) มีระบุกิจกรรม กิจการ ที่ทำได้และทำไม่ได้ ดังนี้
 
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)  
 
การจำกัดการเดินทาง
ขอความร่วมมือ หลีกเลี่ยงการเดินทาง -ห้ามออกนอกเคหสถาน 22.00 - 04.00 น. 
กําหนดมาตรการ บริการขนส่ง ข้าม เขตพื้นที่ระดับสถานการณ์ฯ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)
 
การจัดกิจกรรม
ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 25 คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)
 
ร้านอาหาร 
บริโภคในร้าน ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75 % ส่วน ร้านมีเครื่องปรับอากาศ 50% และกําหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ/ผู้ให้บริการ
สามารถเล่นดนตรี ได้ตามแนวทางที่กําหนด 
เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)
 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
เปิดบริการได้แบบมีเงื่อนไข เปิดได้ไม่เกิน21.00น.

สําหรับกิจกรรม กิจการเสี่ยงบางอย่าง ไม่เปิดบริการ ดังนี้
ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก สวนน้ํา 
ห้องประชุม/จัดเลี้ยงเปิดบริการได้ยกเว้น การใช้ไอน้ํา เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (ตามมาตรการ ที่ราชการกําหนด)

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม
เปิดบริการได้ยกเว้นการใช้ไอน้ำ 
เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. (ตามมาตรการที่ราชการกำหนด)
 
สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา
ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอน กิจกรรมที่มีการ รวมคนจํานวนมากโดย ผ่านความเห็นชอบจาก ผู้แทนก.ศธ. และก.อว. ร่วมกับคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/กทม. โดยมีมาตรการกํากับอย่างเคร่งครัด
 
สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา
เปิดดําเนินการได้ทุกประเภท กีฬา ไม่เกิน 21.00 น. จํากัด จํานวนผู้เข้าร่วมจัดการแข่งขันได้ ไม่มีผู้ชม 
ประเภทกีฬากลางแจ้ง จัดการ แข่งขันได้ ผู้ชม ไม่เกิน 25%
ผู้ชมได้รับวัคซีนครบตาม เกณฑ์ หรือ มี ATK/RT-PCR ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง
แข่งขัน ให้คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา

พื้นที่ควบคุมสูงสด (พื้นที่สีแดง) 

การจำกัดการเดินทาง
ไม่จํากัดการเดินทาง

การจัดกิจกรรม
ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า50 คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)

ร้านอาหาร 
บริโภคในร้านได้ เปิดได้ไม่เกิน23.00 น. (งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน) (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)

ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ (จํากัดจํานวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
 
ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม
เปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)
 
สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา
ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด
 
สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา
เปิดบริการได้ทุกประเภท ไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม

พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) 
การจำกัดการเดินทาง
ไม่จํากัดการเดินทาง
 
การจัดกิจกรรม
ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 100คน (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)
 
ร้านอาหาร 
บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ
งดการจําหน่าย และงดดื่มสุราในร้าน (ตามมาตรการที่ราชการกําหนด)
 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ 
ปิดในส่วนเครื่องเกมส์สวนสนุก (ตามมาตรการ ที่ราชการกําหนด)
 
ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม
เปิดบริการได้ตามปกติ (ตามมาตรการที่ ราชการกําหนด)
 
สถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา
ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอนได้ตามปกติภายใต้ มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกําหนด
 
สถานที่เล่นกีฬา หรือ แข่งขันกีฬา
เปิดบริการได้ตามเวลาปกติทุกประเภท จัดการแข่งขันได้ โดยจํากัดผู้ชม

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมฟรีกับเซฟตี้อินไทยอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร จองเลย!!

อบรมฟรีกับเซฟตี้อินไทยหัวข้อเรื่องอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

อบรมการฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์ ขับไม่เป็นก็เรียนได้ การันตี 2 วันขับได้แน่นอน! เพิ่มโอกาสการทำงานด้วยใบเซอร์โฟล์คลิฟท์ สามารถจองได้แล้ววันนี้

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

อบรม จป.บริหารeng แบบยุคใหม่ สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย กดจองได้เลย!!!

KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

อบรมKYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย เรียนรู้เทคนิคพยากรณ์อันตราย อบรมเพียง 1 วันเท่านั้น

อบรมช่างแอร์ อบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์

อบรมช่างแอร์-(ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) ฝึก 2 วัน | ทดสอบ 1 วัน

ซื้อ1แถม1

โปรสุดคุ้ม! คอร์สอบรมการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ซื้อ 1 แถม1 จ่ายเพียง 2,500 บาท เรียนได้2ท่าน ได้รับใบเซอร์

อบรมคปอ.

อบรม คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.-

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น first aid cpr

อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น First aid & CPR เรียนกับผู้เชียวชาญ ปฏิบัติจริง พร้อมรับใบเซอร์!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

อบรม จป.หัวหน้างาน เพียง 2 วัน ราคาสมาชิกเพียง 1000.-

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

อบรม จป.เทคนิค เกิน 90% รับใบเซอร์ได้เลย!!!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

อบรม จป.บริหาร ราคาสมาชิกเพียง 1000.- อบรม 2 วันเท่านั้น!!!

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ทำงานถูกกฎหมายสบายใจกว่า!!! อบรมทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2 วัน ได้ใบรับรองผลการอบรม

Lockout Tagout

อบรม Lockout Tagout เพื่อป้องกันอันตรายขณะซ่อมบำรุง ซ่อมแซม หรือทำความสะอาดเครื่องจักร วันเดียวจบ!!! พร้อมรับใบเซอร์ จองได้แล้ววันนี้

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

จองอบรมวันนี้ เฉพาะสมาชิกรับส่วนลดราคาพิเศษ!

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man กับราคาสุดคุ้มจาก 1900.- ลดเหลือเพียง 1700.- เท่านั้น!!!

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิกวันนี้ ! เพื่อรับข่าวสารอัปเดตกฎหมายก่อนใครและรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

บทความล่าสุด
หน้าที่ จป.หัวหน้างาน 10 ข้อ,จป.หัวหน้างาน คุณสมบัติ,บทบาทหน้าจป.หัวหน้างาน,อบรมจปหัวหน้างาน,จป.หัวหน้างาน คุณสมบัติ,หน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน,หน้าที่จป.หัวหน้างานใหม่ล่าสุด,หน้าที่จป.หัวหน้างานตามกระทรวงล่าสุด

อัปเดตหน้าที่จปหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานตามกฎกระทรวง65

อัปเดตกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพ.ศ. 2565,สรุปกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพ.ศ. 256,นายจ้างต้องรู้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,นายจ้างต้องรู้ต้องทำกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สรุป การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย2565,สรุป การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย2565-2566,หมวด1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สรุปหมวด1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน,สรุปหมวด1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน2565,นายจ้างต้องทำอะไรบ้างในกฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

นายจ้างต้องรู้นายจ้างต้องทำในกฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

กฎกระทรวงราชกิจจานุเบกษา,กฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน2565,กฎกระทรวงการจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานล่าสุด,ท้ายบัญชีกฎกระทรวงเพิ่มสถานประกอบกิจการเป็น64แห่ง,กฎกระทรวงจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดำเนินการด้านความปลอดภัยจาก 14 แห่งเพิ่มเป็น 64 แห่ง,อบรมจป.ตามกฎหมาย, สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีการดำเนินการ2565, สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีการดำเนินการเพิ่มเป็น64แห่ง

ไม่ใช่แค่โรงงานนะที่จะต้องมีจป.อัปเดตตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง 2565

บทความยอดนิยม
กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

แบ่งปัน