สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

สาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุ ภายใน ที่ทำงาน

          สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน สามารถป้องกันได้อย่างไร ก่อนอื่น เซฟตี้อินไทย จะขออธิบายให้ท่านได้ทราบก่อนว่า สาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุ ภายใน ที่ทำงาน เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นได้จากการกระทำ หรือเกิดจากสภาพแวดล้อม อาจจะเกิดการประมาทจาก การทำงาน ซึ่งเกิดจาก เหตุอันจะทำให้เกิดการประสบ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย อันเนื่องมาจากการทำงานหรือเกี่ยว กับอันตราย ในที่ทำงาน 


การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

1 การหยอกล้อ เล่นกัน หรือปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2 รีบเร่ง หรือทำงานลัดขั้นตอนการทำงาน
3 ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
4 ขับรถโดยใช้ความเร็วสูง
5 การขาดความร่วมมือที่ดีในเรื่องความปลอดภัย
6 ไม่รายงานอุบัติเหตุ
7 ไม่ปฏิบัติตามความปลอดภัย

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย 

8 ไม่ช่วยเตือืนหรือห้ามผู้ปฏิบัติที่กระทำการเสี่ยงอันตราย
9 การทำงานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน
10 สภาพของร่างกายไม่พร้อม เช่นป่วยไข้ , เมาค้าง
11 การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติเหตุเป็นเรื่อง ของเคราะห์กรรมเเก้ไขไม่ได้
12 เครื่องเเต่งกาย หรือเครื่องมือไม่เหมาะสมกับงานลักษณะงาน
13 ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
14 ความไม่เอาใจใส่ในการทำงาน
15 การมีนิสัยชอบเสี่ยง

สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

การกระทำที่ไม่ปลอดภัย

1 อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือเครื่องมือชำรุด
2 ถอดเครื่องกำบังเครื่องจักร
3 กองวัสดุสูงเกินไป
4 ส่วนที่เป็นอันตราย (ส่วนที่เคลื่อนไหว) ของเครื่องจักรไม่มีเครื่องกำบัง
5 สถานที่ทำงานแออัด
6 สถานที่ทำงานสกปรกรกรุงรังวางของไม่เป็นระเบียบ

สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

7 พื้นที่โรงงานขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
8 ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดบกพร่อง
9 การวางผังโรงงานที่ไม่ถูกต้อง


ความสูญเสียจากการทำงาน

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

ความสูญเสียทางตรง

- ค่ารักษาพยาบาล
-ค่าทดแทน
-ค่าทำขวัญ
-สูญเสียอวัยวะ พิการ
-สูญเสียชีวิต
-มีโรคจากการทำงาน
-อวัยวะ ร่างกายได้รับบาดเจ็บ บาดแผล

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

ความสูญเสียทางอ้อม

-ลูกจ้าง ได้รับความบาดเจ็บ ความพิการ เสียขวัญและกำลังใจ
-ครอบครัว สูญเสียคนรัก ขาดรายได้ สูญเสียโอกาส
-นายจ้าง ผลผลิต ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายฝึกคนใหม่
-ประเทศชาติ ขาดกำลังคนชำนาญงาน เศรษฐกิจเสียหาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป คอมพิวเตอร์ อบรมจปออนไลน์
อบรมจป.-คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.- จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย

อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย ในราคาสุดคุ้ม! โปรโมชั่นลดสูงสุด 30% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567

บทความล่าสุด
อัปเดตวิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศจากกรมสวัสดิการล่าสุด

ประกาศจาก กสร. เรื่องการเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

บทความยอดนิยม
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน,อันตรายจากการทํางาน มีอะไรบ้าง,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แบ่งปัน
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai