อยากเป็นจป.วิชาชีพต้องทำอย่างไร ?- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

อยากเป็นจป.วิชาชีพต้องทำอย่างไร ?อยากเป็นจป.วิชาชีพ


ตามที่ กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพ.ศ. 2565


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้1.เคยเป็นจป.วิชาชีพตามกฎกระทรวงฯ

อยากเป็นจป.วิชาชีพ

เคยเป็นจป.วิชาชีพตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2549


2.เป็นจป.ตามกฎหมาย2528 หรือกฎหมายรัฐวิสาหกิจฯ 2534

อยากเป็นจป.วิชาชีพ

เป็น จป.ตามกฎหมาย หรือกฎหมายรัฐวิสาหกิจฯ 2534 และผ่านการฝึกอบรม และผ่านการประเมิน (ดำเนินการภายใน 5 ปี)


3.ปริญญาตรี

อยากเป็นจป.วิชาชีพ

ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า4.เป็นจป.เทคนิคขั้นสูง 5 ปี

อยากเป็นจป.วิชาชีพ

การศึกษาปริญญาตรี และ เป็น จป.เทคนิคขั้นสูง 5 ปี และผ่านการฝึกอบรม และผ่านการประเมิน


5.มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสถานประกอบการตามบัญชี 1 และ 2

อยากเป็นจป.วิชาชีพ

การศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสถานประกอบการตามบัญชี 1 และ 2 และผ่านการฝึกอบรม และผ่านการประเมิน (ดำเนินการภายใน 5 ปี)


6.เป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมาย 2540

อยากเป็นจป.วิชาชีพ

เป็น จป.วิชาชีพ ตามกฎหมาย 2540 และผ่านการฝึกอบรม และผ่านการประเมิน (ดำเนินการภายใน 5 ปี)อบรม จป. หัวหน้างาน ชลบุรี
เปิดแล้ว!!อบรมจป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai