อันตรายจากเสียงดัง- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

อันตรายจากเสียงดังอันตรายจากเสียงดังอันตรายจากเสียงดังและผลกระทบต่อสุขภาพ

1. เสียงดังทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินทั้งชั่วคราวและถาวร
2. เสียงดังทำให้เกิดการรบกวนการพูดสื่อความหมาย สัญญาณต่างๆ ถูกรบกวนจากเสียงดัง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
3. เสียงดังทำให้เกิดการตกใจความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดปกติและนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

การประเมินเสียงดังในการทำงาน1. การวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) เพื่อประเมินระดับเสียงตามกฎหมาย
2. การวัดเสียงวิเคราะห์ความถี่เสียง (Frequency Analyzer) เพื่อวิเคราะห์ความถี่ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดและจัดทำแผนควบคุมเลียง
3. การวัดเสียงกระทบหรือกระแทก (Impulse or Impact Noise Meter)
กรณีมีเสียงดังมากกว่าปกติเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ
4. การวัดเสียงสะสม (Noise Dosimeter) กรณีที่ผ็ปฎิบัติงานมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งงานเปลี่ยนระดับเสียงที่ไม่คงที่

การควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง1. ป้องกันด้วยการปรับปรุงแหล่งกำเนิด
1.1 การออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ทำงานมีเสียงเงียบ
1.2 การติดตั้งตัวดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดเสียงดัง
1.3 การจัดที่ครอบปิดเครื่องจักร

การควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง2. ป้องกันที่ทางผ่าน
2.1 การเพิ่มระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดกับผู้ปฎิบัติงาน
2.2 การจัดทำห้องหรือฉากด้วยวัสดุดูดซับ

การควบคุมป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

3. ป้องกันที่ตัวผู้ปฎิบัติงาน
3.1 การลดระยะเวลาการทำงานกับเสียงดัง
3.2 การใช้ที่ครอบหู (Ear Muffs)
3.3 ที่อุดหู (Ear Plug)
การประเมินอันตรายจากเสียงและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
อบรมการประเมินอันตรายจากเสียงและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน จองวันนี้ สมาชิกรับส่วนลดไปเลย 200.- จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai