อันตรายเกี่ยวกับการทำงานไฟฟ้า(สำหรับลูกจ้าง)- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

อันตรายเกี่ยวกับการทำงานไฟฟ้า(สำหรับลูกจ้าง)อันตรายเกี่ยวกับการทำงานไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

สำหรับลูกจ้าง

อันตรายจากไฟฟ้า

ไฟรั่วกับไฟช็อตเป็นอย่างไร

ไฟรั่ว
ไฟรั่วนั้นเป็นอาการที่กระแสไฟฟ้าสามารถรั่วไหลออกจากวงจรไฟฟ้าไปสู่ภายนอกได้
เช่นผิวของสายไฟ โลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งสามารถเกิดได้จากในหลากหลายสาเหตุ
เช่น การเดินระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพลง
ไฟช๊อต
ไฟช็อต หรือไฟฟ้าลัดวงจร เป็นการที่ไฟฟ้าจากสายไฟเส้นหนึ่งไหลผ่านไปยังอีกเส้น
หนึ่งได้ ซึ่งเกิดจากฉนวนไฟฟ้าที่เกิดการชำรุด ส่งผลทำให้เกิดการไหลเวียนของไฟฟ้า
แบบผิดปกติ และเกิดความร้อนขึ้นในจุดที่มีการลัดวงจร

ความรุนแรงของไฟฟ้า

ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆดังนี้

  • Resistance (ความต้านทาน)
  • time (เวลา)
  • Frequency (ความถี่)
  • Volt & Current (ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟ)
  • Pathway (เส้นทางการนำไฟฟ้า)

ผลของกระแสไฟฟ้า

เป็นอย่างไรบ้าง

1. กล้ามเนื้อกระดูก หดตัว (muscular fircezing)
2. ระบบประสาทชะงัก (nerve block )
3. หัวใจหยุดทำงาน (Cardiac arrest)
4. หัวใจเต้นถี่ เร็ว (Ventilation fibrillation)
5. เซลล์ภายในเสีย ตาย
6. เนื้อเยื่อ เซลล์ถูกทำลาย
7. ดวงตาอับเสบ

ผลของกระแสไฟฟ้าต่อร่างกายระดับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี

(ระบบ 50-60 HZ และไม่จำกัดเวลา)


ขนาดกระแสมิลลิแอมแปร์

อาการ

0.5
ไม่รู้สึก
1
รู้สึกถึงกระแสไฟฟ้า
1-3
รู้สึกแต่ไม่เจ็บปวด
3-10
รู้สึกเจ็บปวด
10
รู้สึกถึงการเกร็งของกล้ามเนื้อ
30
รู้สึกถึงการขัดข้องทางระบบหายใจ
75
รู้สึกถึงการขัดข้องของหัวใจ
250
เกิดการขัดข้องกล้ามเนื้อหัวใจ 
( 99.5 % PROB.ที่เกิดการขัดข้อง
สำหรับโดนไฟฟ้าดูด 5 นาที )

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai