เครื่องหมายจราจรป้ายที่คุณต้องรู้! เพื่อการขับขี่ปลอดภัย- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

เครื่องหมายจราจรป้ายที่คุณต้องรู้! เพื่อการขับขี่ปลอดภัยเครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยและพบเห็นบนท้องถนนกันอย่างแน่นอน  เครื่องหมายป้ายเตือน และความหมายของเครื่องหมายจราจรทั้งหมด เป็นสิ่งบ่งบอกความสำคัญของป้ายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งอาจจะมีบางป้ายที่หลายคนยังไม่คุ้นเคยมากเท่าไหร่ ในวันนี้ทาง Safety in thai จึงขอนำทุกคนไปรู้จักกับ ป้ายเตือน และเครื่องหมายจราจรที่ควรรู้กันให้มากขึ้น พร้อมกับความสำคัญและเครื่องหมายของป้ายจราจรต่าง ๆ ในเมืองไทย


ความสำคัญของเครื่องหมายจราจรป้ายเตือน
เครื่องหมายจราจรป้ายเตือนต่าง ๆ บนป้ายจราจรล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้การจราจรบนท้องถนนมีระเบียบมากยิ่งขึ้นและยังสามารถช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ หรือแม้กระทั่งยังช่วยทำให้การจราจรบนท้องถนนนั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าหากขับรถบนท้องถนนก็ช่วยสังเหตุป้ายจราจรกันก่อนสักนิดที่จะตัดสินใจ เพราะว่าทุกเครื่องหมายบนป้ายจราจรนั้นมีความสำคัญมาก ๆ อย่างน้อยก็ช่วยเซฟตัวเองไปได้ในระดับหนึ่ง ถ้าหากใครต่อใครต่างก็ขับรถแบบไม่เคารพกฏป้ายจราจรก็คงทำให้ท้องถนนวุ่นวายมาก ๆ และอาจจะทำให้รถติดยาว ๆ อีกด้วย

ป้ายเตือน ป้ายจราจรที่มีความหมาย เป็นการเตือน ให้ผู้ใช้ทางทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทาง หรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทางซึ่งอาจช่วยป้องกันการเกิดอันตราย หรือ อุบัติเหตุ เครื่องหมายปป้ายเตือนมีหลากหลายแบบ สามารถแบ่งได้ดังนี้

ความสำคัญของเครื่องหมายจราจรป้ายเตือนป้ายโค้งต่างๆ


ป้ายเตือนแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ป้ายเตือนทางโค้งต่างๆ คือป้ายจราจรที่ใช้เตือนผู้ใช้ทาง ให้ทราบว่าข้างหน้าทางโค้งอันตราย ในลักษณะต่างๆ กัน


ทางโค้งซ้าย ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งขวา ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งไปทางขวาให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวังป้ายโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง
ป้ายโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา ความหมาย ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านขวาด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโค้งกลับเริ่มซ้าย ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้ายแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโค้งกลับเริ่มขวา ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวาแล้วกลับ ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควรและเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางซ้าย ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางคดเคี้ยวเริ่มขวา ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวโดยเริ่มไปทางขวา ให้ขับรถให้ช้าลงพอสมควร และเดินรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง


ความสำคัญของเครื่องหมายจราจรป้ายเตือนป้ายทางแยก
ป้ายทางเอกตัดกัน ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางโทตัด ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางเอกตัดกันรูปตัววาย ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางแยกรูปตัวทีให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้าย ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางซ้ายให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางขวา ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางแยกไปทางขวาให้ขับรถด้วยความระมัดระวังป้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้ายและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขับรถ ด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวาและหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางซ้าย ให้ขับรถ ด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านซ้าย ใหข้ับรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางโทเข้ามาเชื่อมด้านขวา ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทแยกทางเอกจากซ้ายรูปตัววาย ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางซ้ายเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความ ระมัดระวัง 
ป้ายทางโทแยกทางเอกจากขวารูปตัววาย ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางโทแยกจากทางเอกไปทางขวาเป็นรูปตัววาย ให้ขับรถด้วยความ ระมัดระวัง

ความสำคัญของเครื่องหมายจราจรป้ายเตือนสถานการณ์ต่างๆ


ป้ายเตือนสถานการณ์ต่างๆ คือ ป้ายจราจรที่ใช้เตือนผู้ใช้ทางให้ทราบถึงสถานการณ์ อันตรายต่างๆ ที่อยู่ข้างหน้าและให้ผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังป้ายทางเอกตัดกัน ความหมาย เป็นทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ์ ซึ่งอาจแสดงลักษณะสัญลักษณ์ทางเอกใหญ่กว่าทางโท ให้ขับรถให้ช้าลงและเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายวงเวีบนข้างหน้า ความหมาย ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยกมีวงเวียน ให้ขับรถให้ช้าลง และเดินรถด้วยความระมัดระวัง
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางซ้าย ความหมาย ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กําลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความ ระมัดระวังยิ่งขึ้น
ป้ายทางโทแยกทางเอกทางขวา ความหมาย ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กําลังผ่าน ผู้ขับรถต้องขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความ ระมัดระวังยิ่งขึ้น


 
ป้ายสพานแคบ ความหมาย ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถเดินหลีกกันไม่ได้ใหข้ับรถให้ช้าลงและระมัดระวังอันตราย จากรถที่จะสวนมา จากอีกฝ่ายหนึ่งของสะพาน ถ้ามีป้ายอื่นติดตั้งอยู่ก็ให้ปฏิบัติตามป้ายนั้น ๆ ด้วย
ป้ายทางข้ามรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่านและไม่มีเครื่องกั้นทาง ให้ขับรถใหช้้าลงให้มาก และสังเกต ดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซาย้ ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่านมาให้หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร แล้ว รอคอยจนกว่ารถไฟนั้นผ่านพ้นไปและปลอดภัยแล้ว จึงเคลื่อนรถต่อไปได้ห้ามมิให้ขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะ ที่อาจจะเกิดอันตรายได้เป็นอันขาด
ป้ายทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟ ซึ่งติดอยู่กับทางแยก
ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง ความหมาย หน้าที่ได้กั้นทาง หรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถถัด ต่อมาตามลําดับ เมื่อเปิดเครื่องกั้นทางแล้วให้รถที่หยุดรอเคลื่อนที่ตามกัน
ป้ายช่องทางจราจรปิดด้านซ้าย ความหมาย ช่องทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรทางด้านซ้าย ให้ไปใช้ในช่องทางที่เหลือ
ป้ายช่องทางจราจรปิดด้านขวา ความหมาย ช่องทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรทางด้านขวา ให้ไปใช้ในช่องทางที่เหลือ ป้ายระวังหินร่วง ความหมาย ทางข้างหน้าอาจจะมีหินร่วงลงมา ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวัง
ป้ายทางลื่น ความหมาย ทางข้างหน้าลื่นเมื่อผิวทางเปียกอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ขับรถให้ช้าลงให้มาก และ ระมัดระวังการลื่นไถล
ป้ายทางเป็นแอ่ง ความหมาย ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนระดับกระทันหัน หรือ เป็นแอ่ง
ป้ายผิวทางร่วน ความหมาย ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถด้วยความเร็วสูงให้ขับรถให้ ช้าลง และ ระมัดระวังอันตราย อันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง
ป้ายให้เปลี่ยนช่องทางจราจรซ้าย ความหมาย ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้าย
ป้ายให้เปลี่ยนช่องทางจราจรขวา ความหมาย ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวาป้ายทางแคบ ความหมาย ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ให้รถที่ความกว้างไม่เกินตัวเลขที่กำหนดในป้ายผ่านไปได้
ป้ายทางลอดต่ำ ความหมาย ทางข้างหน้ามีช่องลอดต่ำ ซึ่งมีความสูงตามตัวเลขที่กำหนดไว้ในป้ายเป็น “เมตร” โดยให้รถที่ความสูงหรือรวมความสูงกับของที่บรรทุกไม่เกินตัวเลขในป้ายผ่านไปได้
ป้ายทางขึ้นลาดชัน ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน โดยมีตัวเลขความลาดชันกำหนดในป้ายเป็น “ร้อยละ” ให้ขับขี่ให้ช้าลงและชิดขอบด้านซ้าย
ป้ายทางลงลาดชัน ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางลาดลงเขาหรือลงเนิน ให้ขับรถให้ช้าลงเดินรถใกล้ขอบทางด้านซ้าย ให้มาก และผู้ขับรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดับเครื่องยนต์เป็นอันขาดในกรณีที่เป็นทางลง เขา หรือเนินที่ชันมาก
ป้ายเตือนรถกระโดด ความหมาย ทางข้างหน้าเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน
ป้ายผิวทางขรุขระ ความหมาย ทางข้างหน้ามีผิวทางขรุขระมาก เป็นหลุมบ่อ หรืออาจจะเป็นสันติดต่อกัน


 
ป้ายจุดกลับรถซ้าย ความหมาย ข้างหน้ามีจุดกลับรถไปทางซ้าย
ป้ายจุดกลับรถขวา ความหมาย ข้างหน้ามีจุดกลับรถไปทางขวา
ป้ายสัญญาณไฟจราจร ความหมาย ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ขับรถช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
ป้ายหยุดข้างหน้า ความหมาย ทางข้างหน้ามีป้ายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่เตรียมพร้อมที่จะหยุดทันที เมื่อถึงป้าย “หยุด”
ป้ายให้ทางข้างหน้า ความหมาย ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมจะให้ทาง เมื่อถึงป้าย “ให้ทาง”
ป้ายระวังคนข้ามถนน ความหมาย ทางข้างหน้ามีทางคนข้าม หรือมีคนข้ามอยู่เสมอ

 

ป้ายระวังสัตว์ ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นบริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างหน้า อาจจะมีสัตว์เลี้ยงเดินขึ้นมาหรือเดินข้ามทาง
ป้ายโรงเรียนระวัวงเด็ก ความหมาย ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ระมัดระวังในการขับขี่
ป้ายระวังอันตราย ความหมาย ทางข้างหน้าอาจจะมีอันตราย
ป้ายระวังเครื่องบินบินต่ำ ความหมาย  ทางข้างหน้าใกล้สนามบินหรืออาจจะมีเครื่องบินบินขึ้นลงในระดับต่ำ ให้หยุดรถหากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นลง 
ป้ายระวังห้ามแซง ความหมาย ทางช่วงนั้นมีระยะการมองเห็นจำกัด ผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงได้ จะติดอยู่ทางด้านขวาของป้ายห้ามแซงป้ายสะพานเปิดได้ ความหมาย ทางข้างหน้ามีสะพานที่สามารถเปิดให้เรือผ่านได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพาน ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถ
ป้ายออกทางขนาน ความหมาย ทางหลักข้างหน้ามีการเปิดช่องออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่ในทางหลักระวังและเตรียมพร้อมที่จะออกทางขนาน 
ป้ายเข้าทางหลัก ความหมาย ทางขนานข้างหน้ามีการเปิดช่องให้เข้าทางหลัก ให้ผู้ขับขี่บนทางขนานที่ต้องการจะเข้าทางหลักระวังและเตรียมพร้อมที่จะเข้าทางหลัก
ป้ายทางเดินรถสองทาง ความหมาย  ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถ 2 ทิศทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางซ้ายและระวังอันตรายจากรถที่แล่นสวนกัน
ป้ายทางร่วมซ้าย ความหมาย ทางข้างหน้ามีรถเข้ามาร่วมในทางเดียวจากด้านซ้าย
ป้ายทางร่วมขวา ความหมาย ทางข้างหน้ามีรถเข้ามาร่วมในทางเดียวจากด้านขวา
ป้ายทางคู่ข้างหน้า ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางคู่ มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็น 2 ทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย
ป้ายสิ้นสุดทางคู่ ความหมาย ทางข้างหน้าเป็นทางร่วม ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย

ความสำคัญของเครื่องหมายจราจรป้ายเตือนสถานการณ์ต่างๆ


ป้ายเตือนสถานการณ์ต่างๆ ป้ายจราจรที่ใช้เตือนผู้ใช้ทางให้ทราบถึงแนวของทางเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้ทางขับขี้ได้อย่างปลอดภัย จำนวนทั้งหมด 13 ป้ายสรุป

ป้ายเตือนจราจรเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อแจ้งเตือนผู้ขับขี่หรือผู้ใช้ถนนว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในทางข้างหน้า ดังนั้นความสำคัญของป้ายเตือนจราจรสามารถสรุปได้ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่การมีป้ายเตือนจราจรในที่ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความตั้งใจและความระมัดระวังของผู้ขับขี่ ทำให้มีเวลาเตรียมตัวและรับมือกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อลดอันตรายบนท้องถนน ป้ายเตือนจราจรช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในทางหลวง โดยเฉพาะเมื่อมีการเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง สูง เช่น ช่วงทางตัน เขตจำกัดความเร็ว และเส้นทางที่มีความซับซ้อน
3. เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้ถนน การใช้ป้ายเตือนจราจรที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยสร้างความตระหนักให้กับผู้ใช้ถนน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ คนเดินถนน ทำให้เข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและระมัดระวังในการใช้ถนน


การขับขี่ปลอดภัย
อบรมการขับขี่ปลอดภัย จองได้แล้ววันนี้ สมาชิกรับส่วนลดสูงสุดถึง 300.- จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai