เครื่องหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

เครื่องหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้เครื่องหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้


เครื่องหมายจราจร เป็นเรื่องที่ถือว่าใกล้ตัวเรามากที่สุดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ เพราะคนเราทุกวันนี้ต้องใช้รถ ใช้ถนน ในการเดินทางไปไหนมาไหน ดังนั้นการศึกษาเรื่อง เครื่องหมายจราจรทางบก จึงเป็นเรื่องที่ควรจะทำ ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ เท่านั้นที่ควรรู้เรื่อง เครื่องหมายจราจร แต่เป็นทุกคนที่ใช้ถนนร่วมกัน ควรจะเรียนรู้ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร

เครื่องหมายจราจรและความหมาย
เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจร มักเป็นสัญญาณแสงหรือป้าย มักมีจุดประสงค์เพื่อ กำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือน หรือแนะนำทางจราจร ดังนี้

สัญญาณไฟจราจร
สัญญาณไฟจราจร โดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสี ติดตั้งตามทางแยกต่าง ๆ เพื่อควบคุมการจราจรตามทางแยก โดยทั้งสามสี ได้แก่ สีแดงให้รถหยุด สีเหลืองให้รถระวัง เตรียมหยุด และสีเขียวคือให้รถไปได้ สำหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษอาจมีสีเหลืองเพียงสีเดียวจะกะพริบอยู่ ใช้สำหรับทางแยกที่ไม่พลุกพล่าน หมายถึง ให้ระมัดระวังว่ามีทางแยก และดูความเหมาะสมในการออกรถได้เอง หรือ สัญญาณไฟจราจรสำหรับการข้ามถนน หรือ สัญญาณไฟจราจรไว้สำหรับเปลี่ยนเลน เป็นต้น
สีที่ปรากฏบนสัญญาณไฟจราจร มีความหมายดังนี้
สีเขียว – อนุญาตให้รถขับผ่านไปได้
สีเหลือง – เตรียมให้รถหยุด
สีแดง – หยุดรถ

ป้ายจราจร
ป้ายจราจร เป็นป้ายทางการควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
– เครื่องหมายจราจร ป้ายบังคับ มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายกำหนด ต้องทำตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา
– เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีดำ จะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า
– เครื่องหมายจราจร ป้ายแนะนำ เป็นป้ายที่แนะนำการเดินทางต่าง ๆ อาทิ ทางลัด ป้ายบอกระยะทาง เป็นต้น

ป้ายบังคับ
ใช้สำหรับแจ้งให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ได้แสดงไว้ตามข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่ปรากฎบนแผ่นป้ายและมีผลบังคับตามกฎหมาย
ป้ายบังคับมี 4 ประเภทดังนี้
ป้ายบังคับประเภทกำหนดสิทธิ์ (บ.1 – บ.3)
ป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ (บ.4 – บ.36)
ป้ายบังคับประเภทคำสั่ง (บ.37 – บ.54)
ป้ายอื่น ๆ (บ.55)

  เครื่องหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้


 เครื่องหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้


 เครื่องหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้


 เครื่องหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้ป้ายเตือน
คือ ป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบถึงสภาพทางว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทำให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังหรือลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ ใช้สำหรับทางโค้ง ทางแยก บริเวณที่จำนวนช่องจราจรลดลง ทางลาดชัน สภาพผิวทางไม่ปกติ

 เครื่องหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้

 เครื่องหมายจราจรเบื้องต้นที่ควรรู้


ป้ายแนะนำ
คือ ป้ายแนะนำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงทิศทางและระยะทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณทางแยก ข้างทางหลวง และสถานที่ต่าง ๆComments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai