เตรียมตัวให้พร้อมก่อนปฏิบัติงานรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปด้านความปลอดภัย- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

บทความ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนปฏิบัติงานรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปด้านความปลอดภัยเตรียมตัวให้พร้อมก่อนปฏิบัติงาน(ชุดความรู้เกี่ยวกับผู้การปฏิบัติงาน)


รู้เรื่องกฎหมายทั่วไปด้านความปลอดภัย


การเตรียมพร้อมในการส่วมเครื่องแบบ


1  ชายเสื้อ แขนเสื้อ ขากางเกง เข็มขัด ไม่รุ่มร่าม
2 ติดกระดุมเสื้อทุกเม็ดให้เรียบร้อย
3 รวบผม หรือสวมหมวกคลุมผมให้เรียบร้อย
4 ไม่ถอดเสื้อผ้าขณะทำงานไม่สวมเสื้อผ้าที่เปียกน้ำเพราะอาจถูกไฟดูด
5 ไม่นำเครื่องมือที่มีความแหลมคมหรือสารไวไฟไว้ในกระเป๋าชุดทำงาน


อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หมายความว่า สิ่งที่สวมใส่ที่อวัยวะ ส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ร่างกายหรือหลายส่วนรวมกัน เพื่อป้องกันอันตรายหรือลดระดับความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ

ผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการปฏิบัติงาน

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล แบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้

1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ 
2. อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน 
3. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา 
4. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
5. อุปกรณ์ป้องกันลำตัว
6. อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน
7. อุปกรณ์ป้องกันเท้าและขา
8. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

กฎความปลอดภัยทั่วไป

1    พนักงานต้องแต่งกายด้วยชุดปฏิบัติงานที่เรียบร้อย ไม่ขาดรุ่งริ่ง 
     และห้ามถอดเสื้อในเวลาทำงานปกติ
2   ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) 
     ที่เหมาะสม ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
3   พนักงานต้องศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานให้เข้าใจ 
     ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4   พนักงานต้องมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
5   เครื่องมือ/อุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
6   ห้ามหยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน

7    เชื่อฟังคำแนะนำ คำสั่งสอนจากหัวหน้างาน
8    ต้องยึดหลัก 5ส.ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
9    ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ทำงาน ยกเว้นบริเวณที่กำหนด
10   ห้ามเสพของมึนเมาและเข้ามาในสถานปฏิบัติงาน 
      ในลักษณะมึนเมาโดยเด็ดขาด
11    พนักงานต้องช่วยกันเตือน และห้ามเพื่อนร่วมงานที่กำลังปฏิบัติ 
      หรือ กระทำการใดๆ ที่เสี่ยงต่อการ เกิดอันตราย
12   ปฏิบัติตามป้าย และสัญลักษณ์ความปลอดภัย โดยเคร่งครัด
13  เมื่อพบเห็นสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ต้องรายงาน
      ให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทราบ
      เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานให้แจ้งหัวหน้างาน 
14  ผู้บังคับบัญชา และส่วนความปลอดภัยทราบโดยเร็วที่สุด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป คอมพิวเตอร์ อบรมจปออนไลน์
อบรมจป.-คปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.- จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai