เตรียมพร้อมให้ดีก่อนขับรถช่วงเทศกาล - เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

เตรียมพร้อมให้ดีก่อนขับรถช่วงเทศกาลเตรียมพร้อมให้ดีก่อนขับรถช่วงเทศกาล

ตรวจสภาพรถก่อ่นออกเดินทาง

1.เช็คน้ำมัน เติมให้เต็มถังพร้อมเดินทางไกล
2.เช็คเเบตเตอรี่ เติมน้ำกลั่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3.เช็คความสว่าง ไฟหน้า ไฟท้าย เเละไฟตัดหมอก
4.เช็คยางปัดน้ำฝนเติมน้ำฉีดล้างกระจกให้เต็ม
5.เช็คดอกยางรถยนต์ลองเหยียบเบรคระยะสั้นๆ

หยุดพฤติกรรมเสี่ยง

4ห้าม
-ห้ามขับเร็ว
-ห้ามดื่มเเล้วขับ
-ห้ามโทรเเล้วขับ
-ห้ามง่วงเเล้วขับ
2ต้อง
-ต้องสวมหมวกนิรภัย
-ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

เร็วเสี่ยงถูกจับปรับตาย

กฎหมาย(พระราชบัญญัติจราจรทางบกw.ศ. 2522)
-ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้
ในทาง (มาตรา 67) ปรับไม่เกิน 1,000 บาท(มาตรา 152)
-ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถอื่นแซงหรือผ่านขึ้นหน้า จอดรถ หยุดรถ หรือกลับรถ ต้องลดความเร็วของรถ
(มาตรา 68) ปรับไม่เกิน 500 บาท(มาตรา 148)
-ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ที่เชิงสะพาน ที่แคบทางโค้ง ทางลาด ที่คับขัน หรือที่มี
หมอกฝน ฝุ่น หรือควัน จนทำให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร ต้องลดความเร็วของรถใน
ลักษณะที่จะให้เกิดความปลอดภัย (มาตรา 69) ปรับไม่เกิน 500 บาท(มาตรา 148)
-ทางแยก ทางข้าม เล่นให้รกหยุด หรือผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมวงเวียน ต้องลดความเร็วของรถ (มาตรา 70) ปรับไม่เกิน 500 บาท(มาตรา 148)

อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงชนบท

ประเภทรถกฎกระทรวงฉบับที่ 2 w.ศ. 2542(ออกตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535)
(1) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
(2) รถยนต์ขณะที่ลากจูงรถพ่วง หรือรถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
(3) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ไม่ว่าจะลากจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่ก็ตาม
หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

อัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงชนบท

-ในเขตทางที่มีเครื่องหมายจราจรเเสดงว่าเป็นเขตอันตรายหรือเขตให้ขับรถช้าๆให้ลดความเร็วลงเเละเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร
-ในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าที่กำหนดให้ขับไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้นั้น

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai