เบอร์โทรฉุกเฉินช่วงเทศกาล- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

เบอร์โทรฉุกเฉินช่วงเทศกาลปี 2564 ในช่วงเทศกาลสำคัญ หรือวันหยุดยาวเป็นช่วงที่หลายคนเดินทางกลับบ้าน การรู้เบอร์ฉุกเฉินที่สำคัญไว้ก่อนถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ทางโรงพยาบาลเพชรเวชจึงรวมเบอร์ฉุกเฉินที่จำเป็นให้แล้วทั้งด้านโควิด-19 ด้านการแพทย์ เหตุด่วนเหตุร้าย และด้านการเดินทาง

เบอร์โทรฉุกเฉินช่วงเทศกาล
 
เบอร์โทรฉุกเฉินเกี่ยวกับโควิด-19
 
1668 กรมการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีเตียงรักษาและรับคำแนะนำการปฏิบัติตัว
1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วย และรับคำแนะนำการปฏิบัติตัว หรือตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลบัตรทอง และประกันสังคม
1323 สายด่วนสุขภาพจิต ขอคำแนะนำเมื่อเกิดภาวะเครียด
1111 ศูนย์บริการข้อมูลสอบถามติดตามสถานการณ์โควิด-19 และขอคำแนะนำหรือร้องเรียนในช่วงวิกฤติโควิด-19
1422 กรมควบคุมโรค สอบถามสถานการณ์ของการระบาดโควิด-19
1506 สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และขอรับเงินชดเชยการว่างงานช่วงโควิด-19
1556 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หากพบผู้ประกอบการจำหน่ายเจลล้างมือ สบู่ล้างมือ หรือหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้คุณภาพ
1569 กรมการค้าภายใน เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสินค้า และบริการในช่วงโควิด-19
 
เบอร์โทรฉุกเฉินด้านการแพทย์
 
1196 เมื่อพบเจออุบัติเหตุทางน้ำ
1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ทั่วไทย) เมื่อเจอเหตุด่วนเหตุร้ายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ
1691 โรงพยาบาลตำรวจ
 
เบอร์โทรฉุกเฉิน
 
เบอร์ฉุกเฉินเหตุด่วนเหตุร้าย
 
191 ติดต่อแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ
192 ภัยพิบัติแห่งชาติ
199 ศูนย์วิทยุพระราม เพื่อแจ้งอัคคีภัย/สัตว์ร้ายบุกรุกบ้าน
1418 มูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง กทม.
1155 ตำรวจท่องเที่ยว (สายด่วนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว)
1192 ศูนย์ปราบขโมยรถ (สตช.)
1193 ตำรวจทางหลวง
1195 กองปราบ (สายด่วนแจ้งเหตุอาชญากรรม คดีร้ายแรงเป็นภัยต่อประเทศ)
1555 ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพฯ (หน่วยประสานงานกลางเหตุฉุกเฉินในกรุงเทพฯ)
1300 ศูนย์ประชาบดี เพื่อแจ้งบุคคลสูญหาย
 
เบอร์โทรฉุกเฉินเกี่ยวกับการเดินทาง
 
1137 วิทยุ จส.100 (เบอร์โทรฉุกเฉินแจ้งเหตุด่วนบนท้องเพื่อประสานงานต่อ)
1146 กรมทางหลวงชนบท (ติดต่อเรื่องท้องถนนเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด)
1197 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรตำรวจ
1644 สวพ. FM91 (รายงานสภาพจราจรและแจ้งเหตุด่วนบนท้องถนน)
1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (ศูนย์ประสานภารกิจด้านความปลอดภัยระบบการขนส่ง)
1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย (สอบถามสายรถไฟ ตั๋ว และอื่น ๆ )
1584 กรมการขนส่งทางบก
1586 สายด่วนกรมทางหลวง
1543 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1677 วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน (เครือข่ายอาสาสมัคร)
1490 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
 
การเดินทางในช่วงเทศกาลใหญ่หรือช่วงวันหยุดยาวต้องเตรียมความพร้อมทุกครั้งประกอบกับความไม่ประมาท ง่วงไม่ขับ เตรียมเส้นทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai