เเนวทางป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างจากปั้นจั่น- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

เเนวทางป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างจากปั้นจั่นเเนวทางป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างจากปั้นจั่น

อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจในเวลาและสถานที่แห่งหนึ่ง เกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัดได้ อุบัติเหตุเป็นผลเชิงลบของความเป็นไปได้อย่างหนึ่ง ซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไว้แต่แรก โดยพิจารณาจากปัจจัยสาเหตุต่างๆ อันที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ

ในเรื่องของกำหนดการและการวางแผน อุบัติเหตุอาจหมายถึงเหตุการณ์หรือผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการวางแผนรองรับมาก่อน หรือวางแผนไม่ครอบคลุม ซึ่งจะส่งผลต่อระบบและกำหนดการโดยรวมเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น

วันนี้เรามีเเนวทางดีๆเพื่อมาบอกเพื่อนๆกันครับ

เเนวทางป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างจากปั้นจั่น

   1 : ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นต้องมีความรู้ ประสบการณ์

และผ่านการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน

   2 : ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามสัญญาณและการสั่งการ

ของผู้ควบคุมปั่นจั่น อย่างเคร่งครัด

   : ควรประเมินความเสี่ยงอันตรายในงานก่อนปฏิบัติงาน

เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า

   4 : ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และส่วนประกอบ

ของปั้นจั่นก่อนใช้งานทุกครั้ง

   5 : บำรุงรักษา ตรวจสอบ และทดสอบปั้นจั่น

โดยวิศวกรวิชาชีพ ตามคู่มือผู้ผลิต และกฎหมาย

   6 : ปั้นจั่นต้องอยู่บนพื้นผิวที่มั่นคงและได้ระดับ

   7 : ไม่ใช้ปั้นจั่นเกินพิกัด

อบรมเครน-ปั้นจั่น หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด crane
อบรมเครน-ปั้นจั่น หลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai