เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

บทความ

ไม่พบข้อมูลบทความ

โปรโมชัน
KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

อบรมKYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (ภาษาจีน)

อบรมจป.บริหารจีน

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์ เรียน+สอบ 1 วันจบ รอรับใบเซอร์ได้เลย!!

อบรมช่างแอร์ อบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างแอร์

อบรมช่างแอร์-(ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) ฝึก 2 วัน | ทดสอบ 1 วัน

ซื้อ1แถม1

โปรสุดคุ้ม! คอร์สอบรมการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ซื้อ 1 แถม1 จ่ายเพียง 2,500 บาท เรียนได้2ท่าน ได้รับใบเซอร์

อบรมคปอ.

อบรมคปอ.ออนไลน์ สมาชิกจ่ายเพียง 1000.-

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น first aid cpr

อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น First aid & CPR

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน(ภาษาอังกฤษ)

อบรมคปอ.eng

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน

อบรมจป.หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

อบรมจป.เทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

อบรมจป.บริหาร

ทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

อบรมทดสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

อบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

อบรมการฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Man

บทความล่าสุด
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คร.11 2564

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง คร.11 2564

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง (ฉบับที่ ๒)

ประกาศกสร. เรื่อง การทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง (ฉบับที่ ๒)

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2564

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ.2564

บทความยอดนิยม

แนวทางการซ้อมการระงับอัคคีภัยในยุคโควิด-19

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

ใหม่ล่าสุด! กฎกระทรวงการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 2564

แบ่งปัน