KYT วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่จป.ต้องรู้- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

บทความ

KYT วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่จป.ต้องรู้KYT วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่จป.ต้องรู้

KYT คือ

K (KIKEN)
หมายถึง อันตราย
Y (YOSHI)
หมายถึง การหยั่งรู้
T (TRAINING)
หมายถึง การฝึกอบรมให้มีความชำนาญ


KYT วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

กิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
ให้รู้จักคาดการณ์ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น
พร้อมกำหนดวิธีการเเก้ไข 
โดยการเตือนสติด้วยคำพูด

KYT วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

-ทุกครั้งไม่ว่าทำงานใดๆ มักมีอันตราย
แอบแฝงอยู่จึงต้องหาทางป้องกัน
-ให้ความสำคัญ และปฏิญานตนเสมอว่า
อุบัติเหตุเป็นศูนย์
-มีสติ เตือนตัวเองเสมอ
ก่อนลงมือทำงานตะเบ็งเสียงว่า”อุบัติเหตุเป็นศูนย์ OK”


วัตถุประสงค์ของKYT

-เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
-เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
-เพิ่มความสามารถในการคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า
-เตือนสติก่อนปฏิบัติงาน
-เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
-เพิ่มความกระตือรือร้นในการทำงานให้มากขึ้น

ประเภทของKYT

KYT 4 ขั้นตอน
-ใช้กับงานที่มีอันตรายมาก งานยากๆ
-การวิเคราะห์ต้องมีเวลาเพียงพอ มีคนทำงานมาก
 ใช้ Check Sheet ในการวิเคราะห์
KYT เฉพาะจุด
-ใช้กับงานที่มีอันตรายนั้นมาก มีเวลาน้อย 3-5 นาที
-ใช้กับจุดค่อนข้างอันตรายเพียงจุดเดียว
ใช้ Check Sheet เช่นกัน เเต่ใช้เพียงใบเดียว
KYT ปากเปล่า
- การวิเคราะห์อันตรายจากภาพ จากจินตนาการ โดยใช้ปากเปล่า
-ใช้เวลาเพียง 3 นาที ใช้กับงานที่มีอันตรายน้อย ทำประจำอยู่เเล้ว

ประเภทของKYT

1) พิจารณาสภาพ
พิจารณาร่วมกันว่า มีอันตรายอะไรเเอบเเฝงอยู่
2)วิเคราะห์ปัญหา
สรุปปัญหา จุดอันตราย หลังจากนั้นทำ 
“มือชี้ ปากขยับ” พร้อมกัน
3)ค้นหามาตรการ
ร่วมออกความคิด หามาตรการป้องกัน
4)วางเป้าปฏิบัติ
กำหนดเป้าหมายปฏิบัติของทีม เเละท่า 
“มือชี้ ปากขยับ” พร้อมกัน
KYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย
อบรมKYT ฝึกหยั่งรู้ระวังภัย เรียนรู้เทคนิคพยากรณ์อันตราย อบรมเพียง 1 วันเท่านั้น จองอบรมตอนนี้

Comments


businessman

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai