เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่

หลักสูตร :

อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1


สถานที่ :

ชลบุรี


วันที่ :

17 พฤศจิกายน 2564
18 พฤศจิกายน 2564
19 พฤศจิกายน 2564