เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี สำหรับสมาชิก          คลิกที่นี่

หลักสูตร :

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อม งานเจียร และงานไฟฟ้า


สถานที่ :

ชลบุรี


วันที่ :

8 กรกฎาคม 2564

ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai