บริษัทในเครือ-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่
บริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ ของเรา

เรามีการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (Human Resource Organization Development) HR ด้านการเพิ่มผลผลิต(Productivity) ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ (System standards) ธุรกิจการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานด้านความปลอดภัย และให้บริการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ยังให้บริการในธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ด้านความปลอดภัย SAFETY

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR

การตลาดออนไลน์แบบครบวงจร
Digital Marketing

WELCOME TO เซฟตี้อินไทย


เกี่ยวกับบริษัทเรา


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก ชลบุรี บางแสน ได้ดำเนินธุรกิจบริการจัดอบรมและสัมมนาโดยได้รับการรับรองระบบการบริหารด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 และได้ปรับเป็น ISO 9001 version 2015 จาก URS ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ปัจจุบันเราได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 19 ปี

สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัย

ทำไมต้องอบรมกับเรา


วิทยากร

ทุกหลักสูตรอบรม เราเลือกวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ตารางอบรม

แผนการอบรมครอบคลุมตลอดทั้งปี
ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรม
ได้ตรงตามวันที่ท่านต้องการ

มีใบ certificate

เมื่อผ่านการทดสอบหลังจบหลักสูตรอบรม
ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร
เพื่อการันตีว่าท่านได้ผ่านการอบรมจริง

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai