ร่วมงานกับเรา-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่
ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


หากท่านสนใจตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัครท่านสามารถร่วมงานกับทางเราได้โดยการส่งเมลมายังบริษัทของเราข้างล่างนี้


วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) [ฟรีแลนซ์]

 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานเช่น หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน / บริหาร / เทคนิค / เทคนิคขั้นสูง / คณะกรรมการความปลอดภัย
 • สามารถเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆได้
 •  จบปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ด้านงาน จป.วิชาชีพ ในสถานประกอบการ อย่างน้อย 5 ปีและมีประสบการณ์บรรยายหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • หากขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากรอบรมกับหน่วยงานราชการแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Editor

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปวส. ขึ้นไป

 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro หรือโปรแกรมตัดอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

 • ตัดต่องานได้หลากหลายรูปแบบ มีจุดเด่น และวิธีการนำเสนอในแบบของตัวเอง

 • มีใจรักและนำเสนองานด้าน VDO Content ได้ดี

 • มีความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องที่ดี ทำงานไว มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect และมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พ่อบ้าน/แม่บ้าน

 • ดูแลทำความสะอาด ออฟฟิศ ห้องประชุม และ พื้นที่ส่วนกลาง
 • ดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ
 • ดูแลรดน้ำต้นไม้ จัดสวน และ ตัดแต่งต้นไม้เพื่อความสวยงาม
 • ล้างอุปกรณ์ ภาชนะ ต่าง ๆ
 • คัดแยกขยะ และนำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ขอคนมีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานจริงๆ
 • ตรงต่อเวลา
 • รักความสะอาด
 • ซื่อสัตย์

ช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์

 • ดูแลความเรียบร้อยตามอาคารต่างๆ ภายในบริษัทฯ
 • ทำประวัติรถที่เข้า-ออก และ รถผู้มาติดต่องาน
 • ในส่วนลานจอดรถ คอยอำนวยความสะดวก และบริการลูกค้า หาช่องจอดรถให้ลูกค้า สังเกตุสิ่งผิดปกติในพื้นที่ลานจอด 
 • ตรวจสอบ อุปกรณ์ในลานจอดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ในส่วนของจราจร คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เข้า-ออก  ให้สัญญาณมือ สัญญาณจราจรชัดเจน สังเกตุบุคคล และยานพาหนะที่เข้า-ออก 
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • รปภ.

 • ดูแลความเรียบร้อยตามอาคารต่างๆ ภายในบริษัทฯ
 • ทำประวัติรถที่เข้า-ออก และ รถผู้มาติดต่องาน
 • ในส่วนลานจอดรถ คอยอำนวยความสะดวกและบริการลูกค้า หาช่องจอดรถให้ลูกค้า สังเกตุสิ่งผิดปกติในพื้นที่ลานจอด 
 • ตรวจสอบ อุปกรณ์ในลานจอดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า
 • ที่มาใช้บริการ
 • ในส่วนของจราจร คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เข้า-ออก  ให้สัญญาณมือ สัญญาณจราจรชัดเจน สังเกตุบุคคล และยานพาหนะที่เข้า-ออก 
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ช่างอาคาร / Maintenance

  • ซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, ถนน และบ่อพัก+รางวี)
  • ซ่อมแซมตามที่ได้รับมอบหมาย งานที่หมดประกันผู้รับเหมา อาทิเช่น งานแก้ไขรอยร้าวเก็บงานทาสึ งานน้ำรั่วเช็คระบบไฟฟ้าในบ้าน ปูกระเบื้อง ก่ออิฐ ฉาบปูน เป็นต้น
  • ดูแลสภาพของอาคารให้ใช้งานได้ดีและไม่มีปัญหาด้านงานเทคนิค
  • ซ่อมแซมงานในส่วนกลาง
  • ทำความสะอาด และตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือช่างให้อยู่สภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  โปรแกรมเมอร์

  • เปิดรับทั้งผู้ที่สนใจ Frontend, Backend และ Full Stack

  • สามารถเขียน HTML/CSS, MySQL, Node.js, PHP, javascript,VueJS, Angular,React หรืออื่นๆ

  • มีประสบการณ์การช้ Database : SQL, MySQL, mongo DB

  • มีความเข้าใจในการใช้ RESTful API

  • สามารถใช้ Git ได้อย่างคล่องแคล่ว

  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็ปไซต์อย่างน้อย 2 ปี

  WordPress Developer

  • เขียนเว็บไซต์ เกี่ยวกับ SEO

  • พัฒนาเว็บไซต์ / Web App ตาม requirement โดยใช้ภาษา HTML, CSS framework เช่น Bootstrap หรือ  JavaScript, TypeScript หรืออื่นๆ ให้ออกมามีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด

  • พัฒนาปรับแต่งเว็บไซต์โดยใช้ WordPress และการใช้ Plug-in WordPress โดยเฉพาะ WooCommerce

  • พัฒนาเว็บไซต์ Responsive 

  • ดูแล แก้ไขปัญหา Bug / Error ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบเว็บไซต์

  ผู้ช่วยวิทยากรด้านความปลอดภัย

  • Support การขยายหลักสูตรด้าน Skill Center
  • จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อการสอน
  • ผู้ช่วยบรรยายหลักสูตรด้านความปลอดภัย
  • ดูแลความปลอดภัยผู้เข้าอบรม

  ช่างภาพ / วิดีโอ

  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Lightroom ได้
  • มีความชำนาญในการใช้กล้อง DSRL ถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายวิดีโอ
  • สามารถจัดแสงถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอให้เหมาะสมกับงานได้
  • มีความครีเอทีฟ ทัศนคติที่เป็นบวก  มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม 
  • มีประสบการณ์ Stream Live Video สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อและใส่ effect วีดีโอ ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro และ Adobe After Effects ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

  Graphic Design

  • ออกแบบงานกราฟิก (โปสเตอร์, โปรโมชั่น, แพคเกจจิ้ง, และสื่อต่างๆ) ลงสื่อสิ่งพิมพ์ ออฟไลน์ ออนไลน์ หรือตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop , Canva ได้อย่างคล่องแคล่ว

  • มีความครีเอทีฟ ทำงานไว มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

  • ร่วมวางแผนการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย (Google Ads, Facebook Ads, Lazada Ads, Shopee Ads, Tiktok Ads)

  • หากสามารถทำ Motion Graphic สามารถวาดรูปการ์ตูน และทำ Animation ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ร่วมงานกับเรา

  TOPPRO เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพ
  ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จ
  พัฒนาสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  โทร 094-281-6600 คุณก้อย

  WELCOME TO SAFETYINTHAI


  เกี่ยวกับบริษัทเรา


  บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก ชลบุรี บางแสน ได้ดำเนินธุรกิจบริการจัดอบรมและสัมมนาโดยได้รับการรับรองระบบการบริหารด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 และได้ปรับเป็น ISO 9001 version 2015 จาก URS ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ปัจจุบันเราได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 19 ปี  สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัย

  มาตรฐานระดับสากล


  ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ ๐๑๑

  รับรองจากกรมสวัสดิการ

  ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๑๓-๖๖-๐๐๖

  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

  ใบรับรองมาตรฐานระบบ

  ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

  ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

  เอกสารการรับรอง

  บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร เลขที่ ๑๓-๖๖-๐๐๖ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  อบรมอินเฮ้าส์

  เราพร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณให้กับคุณ

  อบรมหลักสูตร Inhouse


  อบรมอินเฮ้าส์ In house อบรมจปอินเฮ้าส์ พร้อมให้บริการแล้ว 77 จังหวัด ทั่วไทย

  อบรมจปหัวหน้างานอินเฮ้าส์

  อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานอินเฮ้าส์

  อบรมจปบริหารอินเฮ้าส์

  อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารอินเฮ้าส์

  อบรมจปเทคนิคอินเฮ้าส์

  อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคอินเฮ้าส์

  อบรมคปออินเฮาส์

  อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานอินเฮ้าส์

  อบรมหลักสูตรอื่นๆ

  อบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ

  ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเรา  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
  ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai