28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล- เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

บทความ

28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล
28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล


28 เมษายน “วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล”


วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at Work) เป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การแรงงานโลก (ILO) เพื่อเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน โดยวันนี้จะเป็นโอกาสในการยกขึ้นการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมการทำงานปลอดภัยและช่วยลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตในที่ทำงานทั่วโลก


วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล มีความสำคัญอย่างไร

โดยหลักการของวันนี้คือการสร้างการตระหนักในความสำคัญของการดูแลและควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ การเสียชีวิตจากการทำงานหรือการติดเชื้อโรคที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งต่อบุคคลและองค์กร


ในวันนี้ หลาย ๆ องค์กรและบริษัทจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน การฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในที่ทำงาน และการแชร์ประสบการณ์เชิงบวกในการดูแลและควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน


นอกจากนี้ ในวันนี้เรายังควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงาน และร่วมทำสิ่งที่สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในสถานที่ทำงานได้ เช่น การทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ทำงานเป็นประจำ การตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือทำงานว่าอยู่ในสภาพที่เหมาะสมหรือไม่ การเลือกสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และการตรวจสอบว่ามีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในที่ทำงาน

 

สรุป

 วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลเป็นวันที่สำคัญในการเน้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในทุกๆ ส่วนของโลก

Comments


businessman

โปรโมชัน
อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย

อบรมจป.กับเซฟตี้อินไทย ในราคาสุดคุ้ม! โปรโมชั่นลดสูงสุด 30% เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2567

บทความล่าสุด
อัปเดตวิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อัปเดต! วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศจากกรมสวัสดิการล่าสุด

ประกาศจาก กสร. เรื่องการเทียบเท่าวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

ประกาศกสร.หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหารหัวหน้างานและลูกจ้าง ฉ.2

บทความยอดนิยม
อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงาน,อันตรายจากการทํางาน มีอะไรบ้าง,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบัติเหตุภายในที่ทำงาน,

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ forklift 2564

นายจ้างต้องรู้! กฎกระทรวงเกี่ยวกับรถยก 2564

แบ่งปัน
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai