กิจกรรมด้านความปลอดภัยsafetyevent-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่
สัมมนาวิชาการแนวทางปฎิบัติ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศปข
ชมรมจปชลบุรี
toppro-2018-not-shadows

สัมมนาวิชาการแนวทางปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
เกี่ยวกับ โรคจากการประกอบอาชีพ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในงานวัน จป.แห่งชาติ
ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง

ทางชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี บางแสน ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี บางแสน จัดกิจกรรมวัน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเปีนวันที่กฎหมายกำหนด ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 ในปีนี้ ชมรมฯกำหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตาม ประกาศกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565

สัมมนาวิชาการแนวทางปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับ โรคจากการประกอบอาชีพ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เนื่องในงานวัน จป.แห่งชาติ
ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง

ทางชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี บางแสน ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี บางแสน จัดกิจกรรมวัน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเปีนวันที่กฎหมายกำหนด ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 ในปีนี้ ชมรมฯกำหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตาม ประกาศกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565การจัดกิจกรรมความปลอดภัย

รูปแบบการจัดกิจกรรม safety Event

โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนา บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตามประกาศกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 รวมทั้งมีการจัดแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ โรคจากการประกอบอาชีพ และจัดให้มีการบรรยายหัวข้อการเฝ้าระวัง และการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากการประกอบอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปฏิบัติหน้าที่การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

การอบรมเพื่อแนะนำแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ
เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ฯ

บูธนิทรรศการความปลอดภัย

บูธนิทรรศการความปลอดภัย

บูธจัดแสดงความรู้เรื่องโรคจากการประกอบอาชีพ
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล งานที่อับอากาศ
งานตรวจสอบระบบดับเพลิง เครื่องจักร อุปกรณ์ดับเพลิง

แจกฟรี! ไฟล์ดาวน์โหลด โปสเตอร์ ความปลอดภัยในการทำงาน


การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ฟรี SAFETY MACHINE

รู้หรือไม่ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภทช่วยลดการสูญเสีย

ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภท

รู้หรือไม่? ใช้ถังดับเพลิงถูกประเภท ช่วยลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย

ที่อับอากาศ

การทำงานใน ที่อับอากาศ
อย่างปลอดภัย

ไฟเตือนหน้าปัดรถยนต์ขับขี่ปลอดภัยรู้ไว้ให้ระวัง

ขับขี่ปลอดภัย

ไฟเตือนหน้าปัดรถยนต์
ขับขี่ปลอดภัยให้รู้ไว้ให้ระวัง

โรคจากการทำงานตามกฎหมาย

โรคจากการทำงาน

โรคจากการทำงาน
ตามกฎหมาย

อุปกรณ์ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิง

นอกจากเครื่องดับเพลิง
ยังมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ที่สำคัญบ้างนะ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

PPE

อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล PPE

บทความที่เกี่ยวข้อง


12 พฤศจิกายน วันจป. safety is safety day

12 พฤศจิกายน วันจป.

12 พฤศจิกายนวันจป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน          ย้อนกลับไปเมื่อ 36 ปีที่แล้ว ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 โดยข้อกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานประก

การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

กฎกระทรวงการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘          สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นสวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้

พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ด้วย BBS

พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ด้วย BBS (Behavior Based Safety)พฤติกรรมความปลอดภัย(Behavior Base Safety-BBS) มีต้นกำเนิดจาก BST โดยในอดีตเน้นการสังเกตในกū

จป จปคืออะไร

จปคืออะไร

จปคืออะไรคือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนด           กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ความปล

การป้องกันโควิค19ในโรงงาน COVID 19

การป้องกัน COVID-19 ในโรงงานที่ จป.ต้องรู้

คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน          สถานประกอบกิจการหรือโรงงาน เป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจะมีการใช้สถานที่ เครื่องใช

บริการ inhouse public training

ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ไม่พลาดโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร
ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย