ความปลอดภัยในการเชื่อม-เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2565          คลิกที่นี่
หลักสูตรความปลอดภัยในการเชื่อม

ความปลอดภัยในการเชื่อม
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการเชื่อม นับเป็นความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นผู้เชื่อมต้องทําการศึกษา และหาทางป้องกันในเรื่องอันตรายที่จะเกิดจากกระบวนการเชื่อมต่างๆ ผู้ที่ทํางานโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัย มักจะประสบกับอุบัติเหตุเสมอ ซึ่งบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือไม่ก็ทรัพย์สมบัติเสียหาย ซึ่งนับเป็นการสูญเสียทั้งเงินและเวลา


การเชื่อม MIG เป็นขนวนการเชื่อมที่นำมาทดแทนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ที่สามารถเชื่อมโลหะต่างๆ ได้หลายชนิด ไดยเฉพาะอลูมิเนียมหนา Metal Inert Gas (MIG) และขบวนการเชื่อม MIG นี้ได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งทำให้สามารถเชื่อมได้ทั้งชนิดที่ควบคุมการเชื่อมด้วยมือ และด้วยระบบอัตในมัติ การเชื่อม MIG เป็นขนวนการเชื่อมที่ห้รับความร้อนจากการอาร์กระหว่างลวดเชื่อม (consumable electrode) กับขึ้นงาน สำหรับลวดเชื่อมที่ใช้เปีนลวดเชื่อมเปลือยแข็งที่ส่งป้อบอย่งต่อเนื่องไปยังบริเวณอาร์กและทำหน้าที่เป็นโลหะเดิมลงยังบ่อหลอดละลายอีกด้วย บริเวณบ่อหลอมละลายจะถูกปกคลุมไว้ด้วยแก๊สปกคลุมไม่ให้เกิดการรวมตัวกับอากาศ ซึ่งอาจจะเป็นแก๊สบริสุทธิ์ หรือแก๊สผสมกี่ได้
วิทยากรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน บรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง
เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม

ความปลอดภัยในการเชื่อม


ท่านสามารถค้นหาหลักสูตรความปลอดภัยในการเชื่อม

หลักการและเหตุผล


กระบวนการเชื่อมต่างๆ ผู้ที่ทํางานโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัย มักจะประสบกับอุบัติเหตุเสมอ ซึ่งบางครั้ง อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือไม่ก็ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่ง นับเป็นการสูญเสียทั้งเงินและเวลา การเชื่อมโลหะชนิดหนึ่งที่ ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งกําเนิดเพื่อใช้สร้างอาร์คไฟฟ้าระหว่างลวดเชื่อมและฐานโลหะ แหล่งพลังงานสามารถเป็นได้ทั้งไฟฟ้า กระแสตรง (DC) หรือ ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และใช้ได้ทั้งแบบขั้วเชื่อมและลวดเชื่อม และการเชื่อมโลหะแบบใช้แก๊ส แบบหลอมเหลว โดยใช้ความร้อนจาก เชื้อเพลิงซึ่งเป็นแก๊สผสมระหว่างแก๊สอะเซทิลีนกับแก๊สออกซิเจนบริสุทธิ์ เปลวไฟจากการ เผาไหม้จะเกิดความร้อนในปริมาณสูง การเชื่อมชนิดนี้ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันแก๊ส ไอระเหย และขี้ เชื่อม ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการเชื่อม นับเป็นความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้เชื่อมต้องทํา การศึกษา และหาทางป้องกันในเรื่องอันตรายที่จะเกิด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน

หัวข้อการอบรม
1. การสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากงานเชื่อมแบบเชื่อมไฟฟ้าและการเชื่อมแก๊ส
1.1 อันตรายที่เกิดจากการอาร์ก
1.2 อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าในงานเชื่อม
1.3 อันตรายที่เกิดจากการลุกไหม้ การระเบิด
1.4 อันตรายที่เกิดจากพลังงานรังสี
1.5 อันตรายที่เกิดขึ้นภายหลังการทําความสะอาดงานเชื่อมหรือแนวเชื่อม
2. หลักการระบายอากาศเพื่อความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส
3. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในงานเชื่อม
4. หลักการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน
5. Workshop การประเมินความเสี่ยงในงานเชื่อม

ความปลอดภัยในการเชื่อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่อบรม1. เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
( ฉบับจริง )
2. บัตรประชาชน/ใบขับขี่
( เพื่อตรวจสอบรายชื่อ )
3. โทรศัพท์มือถือ
( เพื่อทำข้อสอบแบบออนไลน์ )

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรมเมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรม
หรือใบเซอร์ อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรมทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัว
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
ชำระค่าบัตรเพียง 250 บาท/ท่าน

บรรยากาศการอบรม


บรรยากาศการอบรม เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง
ในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง เนื้อหาเข้มข้น
และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


หลักสูตรยอดนิยมบริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 091-2345669, 063-2681079, 097-2370949

เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม
เฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมในรูปแบบ Public Training


บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน
พร้อมเจ้าหน้าที่ ยินดีให้บริการตลอดรับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ

อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร
อาหาร

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย