เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2567          คลิกที่นี่

อบรม ความปลอดภัย


อบรม ความปลอดภัย กับเซฟตี้อินไทย สถาบันที่ได้รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร เลขที่ ๑๓-๖๖-๐๐๖
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

คําประกาศสำคัญ PDPA (CCTV Privacy Notice)


ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด ("ประกาศ") ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารกระบุตัวท่านได้("ข้อมูลส่วนบุคคล") รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

pdpa-cctv-เซฟตี้อินไทย

แผนการฝึกอบรม
อบรม จป.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปี 2567 / 2024


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่ สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กรและ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติเราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูง ปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

แผนฝึกอบรมปี2566

อบรมและพัฒนาพนักงานด้าน HR


ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี 2023 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รูปแบบ In-house Training & Public Training การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับเบื้องต้น (Preliminary) การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกลาง (Intermediate) และ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับสูง (Advance)อบรมHR ผู้ชายถือธงสีแดง
อบรมHR ผู้ชายถือธงสีแดง
safety plan jorpor

อบรมจป. 2567/2024


อบรมจป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2567/2024 แผนฝึกอบรม ประจำปี 2567/2024 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค และคปอ. คณะกรรมการและความปลอดภัยฯ เปิดให้บริการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ In-house Training & Public Training ที่ท่านจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สำคัญของจป. พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร


มาตรฐานระดับสากล


ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ ๐๑๑

รับรองจากกรมสวัสดิการ

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๑๓-๖๖-๐๐๖

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบรับรองมาตรฐานระบบ

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เอกสารการรับรอง

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร เลขที่ ๑๓-๖๖-๐๐๖ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประกาศ PDPA การเก็บข้อมูลของเว็บไซต์เซฟตี้อินไทย

หมวด 4

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
อาชีวอนามัย (Safety)

หมวด 7

ด้านศูนย์ทดสอบ

หลักสูตรยอดนิยมหลักสูตรยอดนิยมIN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

อบรมอินเฮ้าส์

เราพร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณให้กับคุณ

อบรมหลักสูตร Inhouse


อบรมอินเฮ้าส์ In house อบรมจปอินเฮ้าส์ พร้อมให้บริการแล้ว 77 จังหวัด ทั่วไทย

อบรมจปหัวหน้างานอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานอินเฮ้าส์

อบรมจปบริหารอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารอินเฮ้าส์

อบรมจปเทคนิคอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคอินเฮ้าส์

อบรมคปออินเฮาส์

อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานอินเฮ้าส์

อบรมหลักสูตรอื่นๆ

อบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ

WELCOME TO เซฟตี้อินไทย


เกี่ยวกับบริษัทเรา


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก ชลบุรี บางแสน ได้ดำเนินธุรกิจบริการจัดอบรมและสัมมนาโดยได้รับการรับรองระบบการบริหารด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 และได้ปรับเป็น ISO 9001 version 2015 จาก URS ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ปัจจุบันเราได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 19 ปี

สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัย

ทำไมต้องอบรมกับเรา


วิทยากร

ทุกหลักสูตรอบรม เราเลือกวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ตารางอบรม

แผนการอบรมครอบคลุมตลอดทั้งปี
ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรม
ได้ตรงตามวันที่ท่านต้องการ

มีใบ certificate

เมื่อผ่านการทดสอบหลังจบหลักสูตรอบรม
ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร
เพื่อการันตีว่าท่านได้ผ่านการอบรมจริง

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai ติดต่อสอบถามคลิกไลน์ Safety In Thai