เซฟตี้อินไทย
อบรมหลักสูตรฟรี 2566          คลิกที่นี่

คําประกาศสำคัญ PDPA (CCTV Privacy Notice)


ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด ("ประกาศ") ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารกระบุตัวท่านได้("ข้อมูลส่วนบุคคล") รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด ("ประกาศ") ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารกระบุตัวท่านได้("ข้อมูลส่วนบุคคล") รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
pdpa-cctv-เซฟตี้อินไทย

แผนการฝึกอบรม
อบรม จป.ออนไลน์-ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปี 2566 / 2023


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่ สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กรและ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติเราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูง ปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์

อบรมและพัฒนาพนักงานด้าน HR


ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานประจำปี 2023 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รูปแบบ In-house Training & Public Training การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับเบื้องต้น (Preliminary) การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกลาง (Intermediate) และ การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับสูง (Advance)


อบรมHR ผู้ชายถือธงสีแดง
อบรมHR ผู้ชายถือธงสีแดง
safety plan jorpor

อบรมจป. 2566/2023


อบรมจป. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 2566/2023 แผนฝึกอบรม ประจำปี 2566/2023 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค และคปอ. คณะกรรมการและความปลอดภัยฯ เปิดให้บริการจัดฝึกอบรมในรูปแบบ In-house Training & Public Training ที่ท่านจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่สำคัญของจป. พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร


มาตรฐานระดับสากล


ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ
เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ ๐๑๑

รับรองจากกรมสวัสดิการ

ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ เลขที่ใบอนุญาต จป. ๖๓ - ๐๑๑

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ใบรับรองมาตรฐานระบบ

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารการรับรอง

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประกาศ PDPA การเก็บข้อมูลของเว็บไซต์เซฟตี้อินไทย

หมวด 4

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
อาชีวอนามัย (Safety)

หมวด 7

ด้านศูนย์ทดสอบ

หลักสูตรยอดนิยมหลักสูตรยอดนิยมบริการ inhouse public training

IN-HOUSE TRAINING

เราพร้อมให้คำปรึกษา
และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

โทร 033-166121

อบรมอินเฮ้าส์
เราพร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับงบประมาณให้กับคุณ

อบรมหลักสูตร Inhouse


อบรมอินเฮ้าส์ In house อบรมจปอินเฮ้าส์ พร้อมให้บริการแล้ว 77 จังหวัด ทั่วไทย

อบรมจปหัวหน้างานอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานอินเฮ้าส์

อบรมจปบริหารอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารอินเฮ้าส์

อบรมจปเทคนิคอินเฮ้าส์

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคอินเฮ้าส์

อบรมคปออินเฮาส์

อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานอินเฮ้าส์

อบรมหลักสูตรอื่นๆ

อบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ

WELCOME TO เซฟตี้อินไทย


เกี่ยวกับบริษัทเรา


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก ชลบุรี บางแสน ได้ดำเนินธุรกิจบริการจัดอบรมและสัมมนาโดยได้รับการรับรองระบบการบริหารด้านคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 และได้ปรับเป็น ISO 9001 version 2015 จาก URS ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ ปัจจุบันเราได้ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 13 ปี

สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์และความปลอดภัย

ทำไมต้องอบรมกับเรา


วิทยากร

ทุกหลักสูตรอบรม เราเลือกวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ตารางอบรม

แผนการอบรมครอบคลุมตลอดทั้งปี
ท่านสามารถเลือกเข้ารับการอบรม
ได้ตรงตามวันที่ท่านต้องการ

มีใบ certificate

เมื่อผ่านการทดสอบหลังจบหลักสูตรอบรม
ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร
เพื่อการันตีว่าท่านได้ผ่านการอบรมจริง

ตัวอย่างลูกค้าเพียงบางส่วนของเราบริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย
บริษัทที่เคยฝึกอบรมกับเซฟตี้อินไทย